Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C »38 1
ïJen wij Let door K. HisaiANüSi onder
den naam van Aelia Capitolina, op nieuw aange-
legd (maar kleiner, iion hgt nu buiten Jeruzalem) ,
en den Joden den toegang ontzegd Toea de Konit
keizers den Chr. go ds di en «^t aannamen, kreeg zij
ecu nieuw aanzien door kerken, kapellen, klcosler» ;
naar korlftondig: weldra was zij dan aan Perfen ,
dan aan Saracenen ten prooi, en eindelijk in bezit
der Turken (i ide ceuwj. Nu, na die togten, die zoo rijk
in gevolgen waren, de kruislogien. cn die de geheele
Cliristenkeid in rep en roer ftc den» te vergeefs ter ba*
rer verlosfing zijn ondornomer (II en la eeuw ), kwijnt
tij nog ORder de heerfchappij van den Muzelman.
Bij Jeruzalem denken wij on .villekeurig aan Golg'*^
t7/a (fchede\p\ai\s Califan'ce locus , waarvan de lig^inj
siet meer mei zekerheid kan bepaald worden ; aaa
de hofftede (yithfemane (^Olijven pers), aan den
TV. TOet van den Olijfberg; aan den weleer vruchl-«
baren Olijfberg ze ven, \ uur van Jeruzalem, vao
viens bt'ogtc men de geheele ftad kon overzieni
Verder h^t had Bethesdn. buiton de fchaapspoort f
■nel zijne vijf zalen; de beek '^iloa ont^'prong aan
de Z. W «ijde van den Sion ; Akeldama (^kVktt def
bloeds) nn Campo Santo, Z. van de ftad, nog ees
fcerkbof voor vreemdelingen; Beihaniei hei dal Ui
»om eoz.
Jericho (Pahiiflad, nu Rihha), in eene
vruchtbare vlakte — balfemftruik — met ber-
gen omgeven, de eerfte ftad, die j o s u a innam ,
cn verwoestte (Jof. VL)? had later eene be-
roemde profeten fchool, en was in de laatfte
tijden dc eerfte ftad des lands, na Jeruzalem, die
door HER ODES mct een amphicheater, renba-
nen , enz. verfierd was.
De woestijn Quarantania^ van hier naar
Jeruzalem, was als hoogst onveilig bcrncbt.
Ten Z. O, van Jerazalein j, hg de fchoone ftad