Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
r ^37 3
^er wereld in belangrijUlieid en gewjgt, T)e ^eTieel
zinnelijke godsdienst toch van Romein, van Griek
van Egvptenaar was verdeeld onder duizenden van
goden en tempels; eite ftad had bijna haren tempel y
elk voorwerp was God, of had zijnen God: maar»
van Dan tot Berfeba kende het godsdienftige gevoel^
▼ an den Jood flechts e'en^n G^d, zijnen Jehovah,
ée'ne plaats der aanbidding, den tempel. Aan dien
tempel knoopten zich vele groote voorvallen nit
lijne gefchiedenis, en op dien tempel, Gods heilig-
dom, vestigde zich zijne hoop. Derwaarts en alleen
derwaarts , ftroomden met hem jaarlijks duizenden
en duizenden van zijne geloofsgenooten uit alle lan-
den, om den God van hunne voorouders te offeren f
en hem te aanbidden.
Zoo als in bet O, nog heden in zwang is, fcbi}-
Iien de bijzondere ambachten en werklieden hier
hunne bijzondere ftraten gehad te hebben, b. v.,
de Bakktrsftraat (Jer. XXXVll. ai.); goudfmeden
cn kruideniers, bij de fcbaapspoort (Neb. 111. 3a.),
Tien poorten worden genoemd: O. kant > Vf^ater -p
paarden - , Schaaps - , Visch - en Oude - poort; Tf.
Ephraims ~ cn Hoekpoort; W. k. Dal - ^ Mlsim
«n BronpoorU De fteile Z. kant had er gcene.
Het gewoon getal der inwoners wordt op iSo^ooo
gefcbat.
Deze ftad, soo aanmerkelijk door hare lotgeva11ea>
en zoo aanzienlijk door zich zelve, vóór onze jaar«
telling, is dit niet minder door latere rampen en
▼oorvallen. Door gierige landvoogden uitgemergeld ^
ftonden de Joden op». Jeruzalem, eerst door v e s p a«
• lANus beb gerd , betwistte aan titvs eiken ftap >
maar inwendig door drie partijen verdeeld
(E LtAZAA, JOHANNES VAN GISCHALA en SI-
kom bar giora) zag het, op Paasfclien van bet
jaar 70, t i t u s de benedenftad bemagtigen ; de
burg Antonia, het buitenfte voorhof volgde, hierop
het blnnenfte, en ten laatfte de bovenftad (7 Mei
tot 10 Aug. 70 — fl. josephus vert. door m a
t ï n e t). En Jeruzalem's heerlijkheid was verdwe-
Hea ia a^jualoose jammeren cn gruwel^a* Al^ Rom^
vülkpU