Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 1
ï^m, tonn , om den tijd van J, C. ^ehoorle, e*»«
fcpr fchoonc flad gewce*i zij-n: pliniüs, dien tea
niinfte ^ceu volksliorgnioed, ii dit ^eval, kon ver-
bliadciï, riucmt haai* verre weg de aanzien-Ü jkfie ^
niet aüeen van Judcca, maar van alle ftedf n van
h<t O os len (/on^a clan' ifi /larn urbium Orieniis f
non JufJctct modo)» In eene hoowe ftreek gebouwd,
lag zij nOj:^ daar cn boven op eenen brrg, ^^ion, D«
vier kruinen van dezen Berg: Si'on (in eene bepaaU
d-e Betet'kenii) Akrn ^ Moria en Vetetha verdeelde«
de ftad in vier wijken. De hcA^en''tad lag op Sion.
ïlier vond men: Un^^ids burg; bet tuighuis; htl
huis der heiden (lioofdwaciil^ ; bet hoo^epricster"
li}ke atrbiijf; d : fiaatsgCQan(;tnis; enz. Op Akra,
ÏS. van Sion, lag dc bentdenfta-d en bd pa'cis , dtor
SAI.OMO gebouwd, hel gewoon vtrbl jt dt-r konin-
gen; op \7oria, N. van Sion, voad men «len tempel
en daar bij de fterkte Antanin; op Hexctfia (Nicu\y-
ftad} , lag bet laat&t. aanjjjebf^^uwde deel der ftad#.
Uitgezonderd aao de N. van dc Akra, <loor di«pe da-
len omgeven zijnde, had Jeruzalem daar en boven nog
eenen driedubbelen muyr: de eerfte floot den eigen-
lijken Sion in; en ook Moria de tweede omringde
di^ benedenftad gedeeltelijk ; d« derde het overige
en de geheele nieuwe ftad; i64 torens,^ op orze
»nren gebouwd, bragten het hunne toe, om deze
▼crfterking der naluur en der kunst te voltooijen.
Onder de nierkwaardigfte gebouwen der ftad ^
fHuet de tempel f als van zelfs, liet ft-rst de aandacht
trekken. Kerst door salomo gefticlit, onder es ra.
en KRH*«iA berhimwd, en eindeli|k door h £ iv o-
s f 1., op eenf'n grootfclien vo«'i ftiikswijze her-
nieuwd , moet bij in zijnen laatften tijd , met al
xijne bijgebouwen, ralen , voorhoven en galerijen,
een uitgebreid en fchoon werk geweest lijn maar
li« t lijdt evenwel geen^ twijfel, of hij zal, in ftout-
ieid van pUn, verhevenheid van aaneg en fchoun.
leid van uilvoering, voor vele voonbr^'ngftls der
Griekfche en Romeinfche bouwkunde hebben moeten
onderdoen. Jeruza em's lempe! echter, van eeneja
miwu OYCniTüf teiPfciA cn gelouweo
djèn