Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
HP
t 3
been welvarende fleden Gibson en Rama. Ten
W., niet ver van Joppe, lag Lydda^ nadei>
hand DiospoUs; en daarbij Modin^ de geboor-
teicad der Maccabétërs. Op den weg van Z)/-
ospolis naar Jeruzalem^, lag de oude ftad Ki^
riath Jearim en Nlcopolls-i voorheen Emmaus.
Jerutalern y aan den liiskeroever der Jordaan, niet
ver van de beke Kcdron, Namen. t Jehufi 4
als de oude hoofdTtad van dert ftam der Jebu-
fitfn ; of Uierofo-^
lyrna Cornm), JeruzaU'.rn (zij za! vrede zien} Vre-
de^blik ; Salem , vredeftad , m e l c h r z s de x'5 Salem
(Cen XIV. i50 wordt veelal voor hel ialere Jeru-
zalem gehouden ; Aeiia Capitol! na Tal s Kom. volk-
planting^; El Kods ;de heilij^e} , bîj de Turken.
Nadat zij, onder d^ vid, geheel was ingenomen»
en de zetel van hel beftuur jrcworden , werd zij zeer
aanzienlijk; de lolrerwi.sfelingeii der fterke hoofd*
ftad bepaahlen gewoonlijk het lol van den gelieelen
ftaat, en dezelve ftaan meest al met de grootfie
'wereldgebeurlenisfen in cen naauw verband. Door
den koning van öabel, nebvcadnesa», ingeno^
«nen (606 v. J. C,), viel zij, on met haar geheel
Judsa, aan c T n u s , 70 jaren later, in handen,
toen hij, bij het vestigen van zi|ne aKeenheerfching
in het O,, Babeï onderwierp Op nieuw met haren
tempel herbouwd » bleef zij , onder het beftuur der
Perfen, vrij van de ellenden van den ourlog. Alkx-
ji N D e R verfchoonde haar op zijnen togi tegen D a-
Rtus CODOMANNUS (332 — ontmoèling met Jad-
duS, Curt. a. ai.) : maar veel had zij te lijden
onder de rijken van Egypte en Syrië ♦ die toen ont-
ftonden. Na de bevrijding van Judsea door de
Maccahϑra rftrijdhamers) , en deszelfs liondcrd jarige
onafhankeiijkheid (i68—63), zag zij zich door i» o af-
ïEJüs ingenomen, en onder de heerfchappij vaa
2loroe gebragt.
neerwil van «oo veel ongevaiUen; moet Jeruz«*
yi

I
I