Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C »34 7
hoofclHad van Sainarië, tusfchen de bergen Ge-.
rizim en Ebal. Eene nieuwe, ook weder in
verval zijnde ftad, heefc hare plaats ingenomen,
Neapolis; in deze bewonen de Samaritanen nog
eene eigene wijk. Aenon, aan de Jordaan»
waar johannes doopte.
Jitdica. Steden op de kust.
Het landfchap Saronas, van Csfarea tot aan
Joppe, langs de kust.
Cdfarea, voorheen Tuf ris Stratonis. II e-
RODKS de groote ftichtte, naast de hier zijnde,
voortreffelijke haven, eene fchoone ftad, en gaf
aan dezelve den gemelden naam. Joppe, Japho
(Jaffa), insgelijiis eene voortreffelijke haven,
door SIMON, den Macceibaër, aangelegd; de
oudfle haven van het weinig handeldrijvende
Palestina. De reizigers, uit Europa komende,
landen nog gewoonlijk hier ïn het nu arme
vlek, Jafla geheten. Tusfchen Cjefïirea en
Jeruzalem, lag de ftad Capharfahe (Arfuf;,
door H E R o D E s den grooten, onder den naaia
van Antipatris, weder opgebouwd.
JNlidden in land.
Het landfchap Acrahatene, van Sichern tot
aan Jericho. Hier lag dc vesting Alexandrium ,
verder Phafoelis, en Archelaus, twee plaatfen,
door HERonES en zijnen zoon gefticht
I'pt landfchap Gophnitica, ten Z. W. van
het vorige. Steden: Gopkna, het eerst door
vfspasianus ingenomen. Tusfchen Neapo-
lis en Jeruzalem, het oude Bethel, en ten O.
Ai en Bcthaveiu Verder naar beneden, de voor-
heen