Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 227 1
Kronïjken Dtimefchec genoemd- Keizer ja-
LIAAN noemde haar, wegens hare grootte,
tempels, fchoone en vruchtbare omftreken, het
oog van het Oosten; men was niet karig m.et
dezen naam.
Aanm. De inwoners van Cccle - Syrië wer-
den iSjvo - Phceniccs genoemd.
^ a ï a e ^ t f n ïT,
Ceene kunften of wetenfchnppen, geen alles
omvattende handel maken -dit land voor ons
aantrekkelijk; in dit alles — dichtkiinst uitge-
zonderd — fconden Pal,TStina's bewoners, zelfi
in het bloei-endfle tijdperk van hun volksbe-
fi:aan, ver achter hunne vernufcige naburen:
maar als de woonplaats van ecn volk, dat ten
allen tijde eenen zeer grooten invloed had op '
de godsdicnflige en zedelijke befchaving van
het menschdom , verdient het alle aandachtj cn,
de goddelijke flichter van den Chr. godsdienst, j*
die hier leefde cn ftierf; zijne leer, die van hier, »
met eenen onweerftaanbaren invloed, het gelaat fi
van de zedelijke en ftaatknndige wereld deed
I veranderen, geven aan het vaderland des Jood- Ü
I fchen volks eene belangrijkheid, die bij den ■
i verlichten mcnsch zoo veel hooger ftaat, als
bij hem eene zuivere godsdienstkennis boven ''
alle menfchelijke wetenfchap verheven is
Grenzen. Van den oorfprong van de t
Jordaan, niet ver van Dan, tot aan het uiterfte
punt van de Zout-Zee, of Berfaba, Ten W.
do
iam
üiäSÄ