Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 2aö ]
Verder. Op het va«le land : het oucle Tyr, of
Palcetyrus; Ptoletnais y ook Acre ^ Acra (AccaJ,
«ene j^roote ftad aan ee, in eene vlalste ; Dora ^
acht nii^j,Ieii \aa Caefarca, nact eene goede purper-
Hak visfcherij.
Aanm. Phoenicic was naauwelijks S40 [j
mijlen groot (na genoeg tweemaal de grootte
der pro\nncie Holland) en zeer fchraal; maar
nijverheid en eene gelukkige ligging voerden
het tot eene benijdenswaardige hoogte van wei-'
vaart en voorfpoed,
CoeÏÊfprfe/
(KofA)? het holle Syrië.}.
Omtrek. Men rekent ook tot Ccelefyric'
geheel Judsea en Phoenice. Eigenlijk werd'
daaronder echter het dal tusfchen den Libanus-
en Antilibanus, tusfchen Syrië, Palmyrene,
Judsea en Phoenicië begrepen, dat naderhand
ook Phoenice Libani genoemd werd.
Steden, Laodicea, aan den Libanon of
Cabiofa (Jouschiah), onderfcheiden van eene
ftad van denzelfden naam, aan zee. Heliopo-
lis (Baalbek), eene fraaije ftad, die een' prach-
tigen zonnetempel had. Van dezelve vindt men
nog fchoone overblijffelen. Damascus (Da-
mas), de oude hoofdftad van Syrië, in eene bij:
uitftek vruchtbare vlakte, welke de menigvuldi-
ge armen van den ChryCorrhoas (Goucah)
befprocijen. Zij komt reeds bij mozes voor
(Gen. XIV, 15O. ? cn wordt in het boek der
Kro-