Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^••^'^"^'^•^•^'•••''^'mmimammmmmmmmmmmt
C 225 3
■F
4
%
tiinger« -werden, bnpaniden zich dr Phoeniciers, al»
door eene fiilzwij^emle overeentorosi, nicc r tol de
Z. zijde der M idd^'l]. Zee. Talrijk (naar men wH
3oo) en aanziouHjk (^Kij voorb. Carthago^ -waren
liier hare flichlingen en Toikplantin^en. Met Peru
der oude wereld, Spanje, waar Tarfis, of Tarte«-
fns, — denkelijk onbepaald deze Z lan.Jen — de
hoofdplaats was; vrrfchafle hun, aanvankelijk zon»
der bt^rgbüuw, zulk eenen overvloed van <'de e. me-
tal^'n, dal men, zeker niet op den duur, tijveren
ankers op de fchepen had. Verder ging hunne kust-
Taart naar Kn<'eland, de tin - eilanden , en naar de
Oost Zee , van waar zij barnfteen haalden, dal toen
tegen goud werd opgewogen. Hun handel op de
A rabi^che en Perfifclie golf -wa in alles mi oder
onbejcrumerd, om dat dezelve afhing van de vol-
ken , die aan de«e zeeën woonden: maar echter wai
dezelve, daar hij zich, in verbinding nnM andere
natiën, tot in (Josl-lndien enz. uiiftrcfete , door de V
kostbaarheid d?r waren — kaneel, perlen goud» {
ebbenhout — nïet minder rijk. Hij. zoo veel
zeehandel en fcheepvaart, kwam de omvatteBdfte
landhandel. Ez£CHiëL fchildert denzelven in zijnft
volheid. Uit Arabie, waarheen de hoofdtak liep ^ f^
Toerden talrijke karavanen hun de vooribrengfelt /
Yan dit gewest, van de Indien of van ^Ethiopië toe—
\rierook , goud, edele fleenen , ijvoor. F.gypte zond
boomwol , li}nwaad en ook koren. Paiaestina was
de eigenlijke korenzolder, en leverde tevens voor*
treffelijke boomolie, keur van wijn, honig, balfem»
VX'ol werd door de talrijke, Oostelijk wonende»
Nomaden, aangevoerd. Van het N. kwamen paar-
den , muilezels, flaven, koperwerk enz. Hunne we- f
verijen , verwerijen, kun.stwerken fn ijvoor en barn-
fteen waren niet minder aanzienlijk. Sidonifche )'
kleederen, fieraden van barnfteen, hier gewerkt»
komen reeds bij homerus voor; en hoe hoog
ftond niet bij dc geheele oudheid hel Tyrifche pur-
per , om de verfclieidenheid en fchoonheid der kleu»
Vep.
f
i.
•1'