Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3 1
Er ana, dc hoofdftad, op den berg Amanus;
digc daarbij Epiphania cn Pindenisfus, waar-
van cicero melding maakt ; Germanicia
komt dikwijls in de kerkgefchiedenis voor.
Zeugma (.^ecme), aan den Eufraat, met eene
beroemde brug over deze rivier. Verder, be-
neden aan de rivier, Barbalisfus (Beles), d®
zetel van den Syrifchcn landvoogd belesis.
Thapfacus (cl Der), naderhand AmphipoUs
genoemd, eene groote, welvarende ftad, aan
de oevers van den Eufraat, waar in oude tij-
den de gewone overgang naar de O. landen
was. Zoover ftrekte zich het gebied van den
derden koning van Israël, salomo, uit.,—
Cyrus, de jonge, trok hi'er, in zijn onder-
nemen tegen zijnen broeder artaxerxes
mnemon, met zijn leger door de rivier (401
V. J. C.) (Xen. Anab. b. 4. 16.) 5 vandaar op
fommige kaarten Fada Euphratis.
Seleucis.
Ligging. Aan zee, en van voren aan de»
Enfraat.
Steden. Alexandria, bij Isfus, de reeds
bij Cilicic genoemde ftad. Seleucia Pieria
(lelber), eene bijna onoverwinnelijke vesting,
van wier oude pracht nog geringe'overblijffels
gevonden worden. Z,dröd?/c5^?(Ladkia), cenc ftad,
inec fchoonc havens en heerlijken v/ijnbouw, aan
zee; zij werd door CASSIUS veroverd. Ara-
dus (Ruad), eene ftad op eene, door de zee
T a om-