Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C ]
Janm. Phrygië was een der vrnchtbaArfTe
landen der oude wereld. In Cacakecaumene
groeide voorcreffelyke wijn, cn over hec alge-
meen waren er geheele viakren vol olijfboo-
mcn. In alle gedeelten verbouwde men het
fchoonfle koren. Ook waren er vele vrucht-
tuinen, veel bergbouw en veeteelt. Jammer, dat
het dikwijls aan aardbevingen onderhevig was.
Als flaat was het, even als Lydië, een der oud-
fte; het kwam met p.iidas V (560) onder Ly-
dië, en zoo vervolgens onder Perfië. De Phry-
giers hielden zich voor het oudfte volk der aarde,
en ftonden bij anderen als bijgeloovig en traag
Van bevatting tc boek — /ero fapiunt Phry-
ges. Zij zullen het eerst tin uit Engeland
gehaald, en het voorzeggen, de wagens metvi^r
raden cn het borduren uitgevonden hebbQU.
}
x. '% y t a 0 n f a»
i-
Grenzen. L^cdomé werd ten W. doöï
Phrygië; ten N. door Galatic; ten O. door
Cappadocië; ten Z. door Ifatirië ingefloten.
Hec was een bergachtig land, zonder water, zoo
dat hier, b. v. te Soatra, het water, even al»
bij ons re Amfterdam, verkocht werd. Met
was eigenlijk het O. deel van Gr. Phrygië.
Steden. Iconium (Cognie), eene bloei-
jende, volkrijke ftad, vermeld in den Anah.
(b. 19). Lystra^ waar de verbaasde menigte ,
in p a. u l u s en b a r n a b a s, Mercurias en
"Jupiter meenden te zien (Hand. XIV).
s % Dot:^