Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 197 ]
van Ciane ; Vrufa (Biirfa), door HANNTBAr,
gebouwd (Plin. V. 43), om hare wetten be-
roemd; N'icomedla (Ismic), de oude en prach-
tige hoofddad des lands; Libysfa, niet ver
van Nicomedia. Hier ontkwam riANNiBAtr
door vergif zijne erfvijanden (183 v, J.- C.).
Chalcedon (Scutari), tegenover Conilantinopely
op een landpunt, eene ftad beroemd door
het concilium, in de eerfte eeuwen aldaar ge-
houden (451); lleraclea in Ponto, eene ha--
ven aMi de Zwarte Zee, de moeder van vele
volkplanringen. AVc^-^? Clsnich), eene fchoone
en beroemde ftad, bekend door de ifte algem.-
kerkvergadering C325). Dadastana (op da
grenzen van Galatic), waar keizer jovianus
ftierf; JuUopoUs, voorheen Gordium, eene
zeer gewigtige koopftad, digt bij de vorige.
Bithynium, of Claudiopolis, op de grenzerf
van Paphlagoniè, de vaderftad van den be-
roemden ANTiNous, den vriend van keizer'
h a d r i a n ü s.
Aanm. Bithynië had goede weiden. DV
Bithynifche of Solonitifche kazen waren bij.i
de ouden zeer geacht.
V. a 9 ö ï a 0 O n 1 er.
Grenzen. Tusfchen de rivieren Parthe'-^
nius en Halys; ten N. de Zv^'arte Zee ; ten O'.-
Pontus; ten Z. Galatié\ ten W. Bithynië.-
Rivieren. Behalve den beroemden ïfa'*
lys (Kizil-irmak), die de grensfcheiding vani
R 'dg: