Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
mr
^ [ 189 3
t r lia n us) niet zonder een gelukkig gevolg be-
oefend. Te gering was echter deze vergelding,
voor al het bloed, al den janinier en de el-
lende, het verlies van vrijheid enj volksbe-
ftaan, waarmede hij dit betaalde.
S 5 f ê»
Minder dan Europa, verfchilt A^ië, met
zich zelf vergeleken, in zijnen alouden en te-
genwoordigen toeftand. De overvinnendt
Perfen en gevreesde Parthen zijn thans ver-
dwenen ; toen kende dit werelddeel, in het
algemeen, uitgezonderd aan de W. kusten,
niet, zoo als thans, volkplantingen van Eur
ropeanen, die zich in de fchoonfle en bes-
te ftreken hadden nedergeflagen, en zich daan
eeuwen ftaande hielden, en meer en meer uit-
breiden : maar groote alleenheerfchingen , aan
de \folkftrektfte willekeur ^despotisme) onder»
worpen j herdersvolken , nomaden , ztjnd'err
vaste woonplaatfen, en roovetide horden, zon-
der eenige maatfchappelijke befchaving en
tucht, waren toen, zoo als in onze dagen,,
vooral in Aztc te huis. KI. Azic, en andere
W. Landen gmgen terug, maar voor het ove-
rige bleef de hoogte van befchaving en ken-
nis nagenoeg dezelfde, deWijl de volftrekte
alleenheerfching, uit haren aard, eene vijandin
van alle onderzoek is, en alleen fteun vindt
iu