Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 170 ]
„hat, ti'j «en inlandscli oproer, naar deze woon-
„ plaatfen oxcr, waar zij oen det'l der I\oin het-r-
„ fchappi; moesten wcjfnl^'n. De eer en liet lerUrn
,, van het oude bondgenoodfcliap V" ïit^et c s a b.
■ffvst gefloten, „ beftaan nog (teu tijde van t a c i-
Tus}, ,, want zij worden noch door het opbrengen
„van fchattingen vernedurd , noch door ii>llenaars
„uitgemergeld. Vrij van lastt-n , en alleen tot
y, hulp in den krijgsdienst befteind, worden zij,
,, als geweer en wapenen, voor den oorlog bewaard , '
zegt ta cl t vs, aan wien wij, hoewel hij hof>gst-
>vaarfcbijnlijk nooit zelt' in Gcrnianii» {»eweest is ,
echter fchalbare berigten omtrent de Germanen Ie
dankfn hebben.
De plaaièn, allen van Rom. oorfprong, zijn:
Batavodtirum, waar de Romeinen eene brug
over den Rijn hadden, bij welke Heeds cen
legioen lag, om dezelve tegen de overvallen
van de overige Germanen te verdedigen, üe
meesten, bij het onzekere der ligging, houden
dit voor het tcgenw. Wijk bij Duuriledc: an-
deren voor hetzelfde als
Batavorum Oppidum , het tegenw, vlek
Batenburg, in het kwartier Nijmegen.
Arenacum-, bij tacitus ook Harenatiim^
waarin men Arnhem meent te vinden, waar
echter veel tegen is.
Mannaricium. misfchien her dorp Manrik,
bij Buren en Kuilenburg, in Gelderland.
Trajectus ^ A^zvrn Ultrajectum^mi Utrecht,^
Liigdunum Batavörum, bij 1» r o l 0 m e u s
Gr. aardrijkskundigen, Lugodlnum y dc weleer
bloeijende fabriek-, nu nog beroemde Akade-
mie-ftad Leijden.
Form Agrippinac. Roomberg of Romen.
berg.