Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 9 ]
van de Romeinen tegen de Duitfchersj Bin-
gium (Bingen),
id Treviri, eene magtige natie, als voor-
trefTelijke ruiters bekend. Hunne fteden waren :
Augusta, naderhand Treviri (Trier) , eene
J fehoune Rom. volkplannng; Palatium ({^■^kz;,
j niet ver van Trier; Confluemia (Coblenz),
I waar de Moezel in den Rijn valt; Antunna-
t cum (Andernach), het laatfte kasteel van Di'u-
I fus aan den Rijn; Noviomagus (Nijmegen).
I II. Ubii, eene Germaanfehe natie, die,
\ om de vervolging der overige Germanen, over
i den Rijn trok. Hunne fteden waren: Colonia
) Agrippina {JifjiwXQXi), eene Rom. volkplanting,
i gefticht door de gemalin van den edelen ger-
( ftiANicus, van welke zij ook den naam ont-
i leende; Bonna (Bonn); Novefium (Nuys);
' Tulpiacum (Zulpuch) ; Juliacum iGulik) enz.
12. Jugerni, insgelijks eene, over dew Rijn
verplaatfte, Germaanfche ftam, die van de Si'
t cambren afïïamde. Aan hen behoorde Veter cl
\ Castra (Xanten^ ; Ascihurgium (Asburg);
Colonia Trajana (Keilen).
13. De TSataai, „De dapperfte van al deze
volkflammcn (van Germanje_) -waren de Balavi;-
,,,ren. Zij bewoonden niet veel van don oever,
i„inaar een eiland van den Rijn," dat eerst door
1 den Rijn en de Waal -werd gevormd, maar verder,
I omtrent het tegenw. dorp Herwerden tot a»n
1 zee, tusfchen den Rtjn en de Maas la^, en van
betwelke liet tegenw. land van Bommel, Altena,
Slrijen, Putten enz., mede een gedeelte uitmaak-
ten. Dit eiland , Aser of Infula Jiataoorum , was
»aar c s a r , omtrent So.ooo fchreden lang. ». De-
I, ze Tolkflam behoorde eertijds tol dc K»Uen, ea
P „ftak,