Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 153 3
Carifil, een even zoo weinig bekend volk.
Gothones, Guttones, aan den mond van de
Weichfel en op derzelver eilanden. Een van
de aanzienlijkfte Dnitfche volken, die het ge-
vaarte der Romernfche heerfchappij inftorten
deden. Zij breidden zich uit door geheel
Polen, Zevenbergen, tot over den Donau,
en drongen eindelijk in het Roniemiche rijk.
Een gedeelte van hen, de ïVestgothen, ver-
overde Spanje, en de Z, deelen van Gallic j
het andere , de Oostgothen, werden beheer-
fchers van Italië,
Vandali waren geen bijzonder volk, maar
verfcheidene, verbondene volken voerden, bij
hunne togten, gemeenfchappelijk dezen naam.
Zij waren de ftichters van het Vandaalfehe
rijk in Afrika, omtrent de helft der 5de eeuw
na J, C, - Geen volk is zoo dikwijls van
woonplaats veranderd als dit.
Burgundiones bewoonden, voor zij hunne
beroemde togten begonnen, het tegenwoordige-
West-Pruisfen , en gaven later aan het Fr..
Bourgogne den naam.
Ljgiï, Logiones woonden in het tegen-
woordige Silelië en Groot-Polen. Bij bert
lag Calißa (Kalisch), Carrodtmum CRadOm>
In het Z. Germanië woonden dc
Marcoman'f, zij hadden vooi'heen hunne
woonplaatfen tusfchen den P.'jn en Donau.
Mun koning, m a r o b o d , voerde hen raar
Bohemen, waar zijne hoofdftad Marobndunum
(Budweiz), aan de Romeinen bekend werd.
Vuoc-