Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 135 3
fchiereiland, was eene oude, veel beduidende
ftad en Griekfche volkplanting. Zij hield zich
f nog vcrfchcidcnc jaren, als een vrij gemccnc
\ best ftaande, toen barbaarfche volkeren zich,
^ reeds van het overige gedeelte van het fchier-
j eiland meester hadden gemaakt.
' Portus Symbolorurn (Balcuclava), eene zeer
■j goede haven, op de Z. W. kust.
, Taphrus (Or, Pcrecop) , op de landengte.
,; Volken. Satarcha, in het N. gedeelte.
: Tauri, in het Z. bergachtige gedeelte. Zij
) leefden van den roof der fchipbreukelingen en
I andere reizigers; waren zeer wreed, en voor-
j namelijk vijanden der Grieken. Het land was
j zeer vruchtbaar in wijn en koren, en de na*
i burige Palus Marotis had overvloed van vis-
fchen, welke, gezouten, naar alle landen ver-
voerd werden; het diende Griekenland voor
eene korenfchuur. In het begin ftond het on-
der eigene vorften, onder welke de beroemoc
iniïHRiDATES uitmunttc; eindelijk kwam
het onder de heerfchappij der Romeinen.
I p a n n 0 n ( a.
I
i Ten O. Opper - Mceß'e; ten N. de Donau;
t ten W. Noricum; ten Z. Illyrië. Het be-
j vatte alzoo van Oostenrijk den Unterwiencr-
1 wald, geheel Nederhongarijë, Slavonic, ccn
1 gedeelte van Krain, Bosnië, en Croatië.
Vcrdceling. Men verdeelde dit land op
eene zeer vcrfchillcnde wijze. Ten eerfte in
M 2 Su