Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
C H 1
den, eenon aanvang namen. In eenen naburigeö
leiijpei \ an Ceres ^ werd lu't fiandb«eld dier godin
bi'wondcrd , dat \ an Proferpina en den jongen
lachusj door praxiti:l£S gebeiteld. Hier was
ook de wijk van Pnyx^ ivaar het volk eenige van
deszeli's vtTj^aderingen hield.
On Ut de menigvuldige galerijen, welke gedeel-
le'ijk op zicli zeiven flondon , gedeelleüjk, aU
vooiporlalen , aan andere gebouwen waren aange-
bra^t ; verdiende ({q konitik!ijke galerij opmerking,
w;iar de rsde archon, archon-koning genoemd,
zijn' gerigtsftoel liield , en de yirepoagus foms bij-
een kwam ; hel koperen flandbeeld van p i n d a r u s
vereerde den ingang. De tempel van Jupiter den
he^prijder was mede in de nabuurfcliap. Van de
kon. galerij liepen, als uil dm top van cenen drie-
hoek, twee ftraten naar de markt. Dc eene flond
b^zel mei Hermen — palen met jNierciirius hoofden —
die of roemrijke daden herinnerden , of met nutte
}*'.'!ft'n — als : ,, Laai rretvaardigheid ftceds uwe
leidsvrouw zijn*' enz. — verficrd waren. Op het
« n<le van deze firaat , aan de markt, was de ga-
lerij Pcvciiey mei hel ftandbeeld vao den wetgever
SOION (St. 559 v. J. C.)j waar fchildcriji^n het
aandenken aan de K'croi^'cring van Troije y den Jlag
hij Marathon, cn zoo veel andere, bewaarden.
De marlt zelve was een groot plein, omzet met
.openbare gebouwen, en verficrd met fiandbeelden ,
waarmede de. Atlieners, in hunnen laieren lijd,
»iel karig waren. Onder het overige komt nog
vooral in aanmerking: hel Prytaneum ^ waar mannen
van uitftekende verdienften, niet zoo zeer om voop
armoede gedekt te zijn , maar xiit dankbare liefde , op
's lands kosten, werden onderhouden. Tusfchen het
Prytaneum en den fchouwburg van Bacchus , was de
firaat der drievoeten of g.egeteekens, waar in hui-
ten cn tempels dergelijke zegeteekens werden be-
waard. Tien poorten voerden buiten de ftad, wiep
omtrekken de kronkelende Hisfus en Cephisfus en
^«ie Yraindciingea vsrfraftidea« De drie ocfcAfcho*
Ito