Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
c f53 ]
tcmprt van Neptanus Eiechteus , en ilf n brroem»
dm Parthcnon^ of tcmp'-l van Mineroa PoUai^ f
de iiaan»g<»ef "l'-r en he'^cliernigudin der ftad » waar
roen ouder an ere bcwîj/.en van ouden rocni , het
zwaard van m a n d o n i u s m den Iroon vanxeuxes,
hij Sa amis ijehruikt, bewaarde; vn waar bel bt'eld
dcr godin ftond, ab c Icbogcn hoog, in eenen groot-
fch«^n fiiiaak , door phidias, uit goud en ijvootf
gevormd, i^igt bij den bur:;! as df heuvel, waar,
onJer een ru .r gewerkt dak, dc Arenpagtis meest-
al vergaderde. Dit was h.'l oud'le grregisbof van
Griekenland» lielwc k - door de onkreukbare r.gt-
vaardit-Ueid y.ijner vonnisfen, l)ij de geb'-ele t ii IbeiJ
werd geëerbiedigd, en eenen onbeperkten inv\)ed
op de antlcr.s zoo wufe Atliencrs bezat. Het
gt lal der Areopagiten was onbepaald, ec zij be-
k'^edden de/.e waardigheii voor h;in leve». Veel-
al vergaderden zij des nacïits : niet ontzetlende
plegtigb^ïden en »ol^n werd he( geding aangevangen ;
zonder iiiïetdingpn ot' fiera ien van faal voortgezet, en
iu diepe fti ie deden de regicrs uilfpr.iak, door
hunne flein in dé bus des doods of der barm-
harii^heid te leggen. Deszelfs nitgebreide regts-
pieging, door s o l o ^ gegeven , werd door p e e i c L r, s
ieer beperkt, zonder dat }iet aanzien van dit hof
hier door leed.
De Schnuivhuri; van PaccJfus, ten Z. van de»
burg, vaar men dan eens Ie zamen kuam, om
over ftaalszaken te bandelen cn dan om de raeesïcr-
ftiikUeu van ;eciiylijs, s o p ïi o c. l e s en e u r i-
ïides te bewonderen. De te m pel i>an t ft e 3 i: u s ,
die liet yadt-rland van eene fchandelijke fchattïng
verlokte. Hij was k'riner dan die van ïMinerva; ook
naar de dorifche bouworde aangelegd , en met dc
fchoonfte fiukken van beeldhouw- ea fchildcrkunst
▼ erfierd.
Buiten dezen, vond iren, van den kan« vau
Piraeus komende: het Pornpejnn , een gebouw,
waar de plegiige optogien der jongelingen en maag-
dca y die de fee^tea raa isaburige volken bijwuon**