Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
I ]
van 35 tot 4o TtaJicn , met dr fia-l vrr'hf.nilpn, rn
door aanbouwiD{5 werd de ruimte, tusfchen deze
twee maren, als het ware eene voorizclting drr
fiad, waardoor zij mci jNIiinychia, a;s met eonc
Toorftad , was rerbonden Dit fcliicreüandje vormde,
mot den vaste« wal, de aanzienlijfee !iavtn ^ an Piraeus
en dit' van j^Junychia; de kleine Phalcrifche lag
meer ftadwaarts. Het geheel was inei mnren 0*1-
gpven, en men begrootte den on>trek op 200 fta-
dien. Het voorkomen der ftad moet niet geheel
beantwoord liebben aan het denkbeeld, dal bij ons
cp het hooren van den naam Athene ontftaat, daar
men zegt, dat hare ftratcn eng en onregelmaiig
waren, en de huizen meestal klein: maar, van den
anderen kant, waren de openbare gebouwen,
rijen , gedenkteekens enz. des te fchooner en aan*
zienlijker; Athene was hierin rijker dan eenige
andere ftad yan Griekenland» en de fchooufte voor-
-vallen en held^rfte partijen harer gefchiedenis waren
door eene reeks van ftandheelden, gedenkteekens
e» fchilderijen als aanfchouwelijk gemaakt voor
het oog. In het Piraeus was de druk bezochte
markt en ftapelpla&ts voor den aanzienlijken zee*
handel der ftad ; verder magazijnen, tuighuizen 9
galerijen , of beurzen , voor de kwopüeden ; en wat
verder betrekking had op den koophandel en het
zeewezen. Tusfchen de eigenlijke ftad en de ha-
vens, niet ver van de. eerfte, vond men, ond' r
anderen , het praa'graf ^ an r. u n i p i r r. s (ftt b.
omtr. 4So v. J. C.), in Mnccdonie geflor^ en, van
wiens vo^rlreflelijke tre«rfpe!en enz. achltien, in
liun geheel, tol op onzen lijd zijn bewaard.
In de ei{;enlijke ftad, k< mt eerst in aanmerking:
deii/r^', eene ommuurde plaats, de eerfte aanleg der
ftad, Een fchoon voorhof, Propv'aeen, leidde lot
denzelven ; dit was door den prachllievenden p k r i-
CLES, naar de ede'e en del'lige Urrifclio l»ouworde,
geheel van marmer ope^ehaald , en had uots talen
t'^n gekost. In den burg gekonien , v< nd nien ,
builen Ciue n.eni^tc van fiaudbcclden enz. den
tem»
mm