Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 79 .1
Avclecr ecn dceJ van hct MyceniTchc rijk. On-
der de Macedonische heerfchnppij, na Alex-
ander, in het cerfle jaar der i24ile Olym-
pias (^84 v. J. C.), floten de twaalf Ach2^i-
fchc fteden, op raad van de fteden Dyme en
Patra;, een'verbond, tot hetwelk allengs Si-
cyone, Corinthe, de Ar^iivcn, Arcadiers,
Mcsfeniers en ELleërs, gelijk ook de Mega-
renfers toetraden, en dat de Criekfche vrij-
heid wederom herftelde. De Lacedaemoniers
waren de beftendige vijanden van dit verbond.
Eindelijk viel alles onder Rome.
II. Het eigenlijke crieke^yiyfyo.
i Grenzen. Ten N. Thssfalie en EpiruSi
1! ten O. de Rgaifchei, ten Z. cn W. de ^oni*
fche Zee, dc Saronifche en Corinthifche Golf.
Verdeeling. Het bevatte de acht vol-
« gende landfchappcn : Megarus, yJttica, Dce-
« otië, Phocis, Locris, Doris , Mtolië, Acav
nanïé. De zes eerften maakten zich, in den
; fchooncn tijd der griekfche vrijheid, beroemd;
de twee laatften in latere dagen. Tegenwoor-
. dig worden zij gemeenfchappelijk Livadië ge-
f noemd.
A. Megaris.
Grenzen. Deze kleine ftaat grensde tet)
] O. aan Attica; ten Z. aan de Saronifchs
I Golf; ten W. aan den Isthmus; ten N. aaiJ
^ de Alcyonifche Zee en Baotié.
ZtC'