Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN MONTROSE NA ABERDEEN. ' tt
in Aberdeen in een gebragt, en Girdle-ness Z. Z. W. of Zuiden, in omtrent 8 vadein
fchoone zandgrond.
N. O. i N., II Engelfche Mijlen van Aberdeen, heeft men Newburgh, een veilige ha-
ven, hebbende I3 voet water in gïmecne Tijen ; maar dewijl de drempel dikwijls veran-
dert , moet dezelve zonder een Loots niet ingevaren worden •, in het zeilen van Aber-
deen , loopt den oever niet nader als 8 vadem , en bijzonder een weinig bezuiden
Newburgh.
Buchan-ness legt N. O. 3 O., 8 Engelfche Zeemylen van Girdle-ness, O. N. O. en
N O , 13 Engelfche Mijlen van Newburgh, N. O. ten N., 3- Engellche Zeemijlen van
Timmouih Castle , en N. ^ O., 70 Engelfche Zeemijlen van Flamborough-head. De kust
van Newburgh en Buchan-ness is fchoon en zuiver, uitgenomen Cruden-scars, een Klip,
leggende boven water, en de Buss, een blinde Klip , die een kabellengte van de humpei
van Cruden.en een weinig ten Z. Westen van Slain's-Castle legt. Schepen van Girdle-ness,
in de nacht komende, of bij dikke en duistere lugt, moeten eerstin 25 vadem loopen,
en bij Buchan-ness niet nader als in 30 vadem, en van de Ness afblijven tot op
40 vadem.
De Loop der Stroomen in 't algemeen, aan de Oostkust van Schotland.
Dc Zeevarenden, op deze Kust zeilende, moeten in het bijzonder in acht nemen om
op de loop der ftroomen , met toegeven en nemen , om dc ftreek te behouden die men
vermeend te moeten beftcvenen. Rondom Buchan-ness heen zet de ftroom met groote
fnelheid, en van daar Z. Westwaards langs de wal , in de St. Andrews-baai, alwaar de
ftroom niet langer doorloopt, als de tijd van de Tijloop der ftroom duurt, aan de wal;
daar op andere plaatfen de ftroom op een afftand van de wal gewoonlijk noch doorloopt,
na dat het Tij aan dc wal reeds Is verandert, en het onderfcheid in de tijd van do Vloed
ftaat in evenredigheid met de fnelheid van de ftroom, en in de afftand van de wal. Het
grootfte verfchil op deze Kust in de tijd is drie uren •, de grootfte fnelheid bij Buchan-ness
is 4 Engelfche Mijlen in een uur bij Springtij, en 2i Engelfche mijlen bij doode
Tijen: van daar neemt de fnelheid af. Girdle.ness voorbij zijnde,'is de fterkftc ftroom
ai Knoop bij Springtij, en bij doode Tijen ij ICnoop, en van St. Andrews is de ftroom.
nauwelijks merkbaar, en van daar zet de ftroom weer met een toenemende fnelheid om
Fifeness heen.
In dc Frith is de ftroom ftaauw, aan de zuidwal, in 't zeilen waargenomen, zet de-
zelve om de West-, de Bass voorbij zijnde, een half uur vroeger, als benoorden de Maij-
Eiland, en wel bijzonder met Z. of Z. Westelijke winden.
De ftroom aan de wal, aan de zuidkant van de Frith, zet zuidwaards, Eijmouth voor-
bij zijnde, als ook Berwick en Emanuel-head, nagenoeg een en een halve Engelfche Mijl
in 't uur, en gelijk als aan de wal; de fnelheid neemt toe bij Emanuel-head, en weder
verminderende in haren loop langs de wal van Holij-Island, cn lopende tot aan Bamburgh
Kasteel, in de kracht van 3 Engelfche Mijlen in een uur, bij Springtij, tusfchen de Staples
en ï"ren-EilanJ loopt do ftroom met een groote fnelheid, zoo als het gemeenlijk doet in dc
doortogten die niet breed zijn.
De wind heeft veel vermogen op de ftromen; ftormen uit den W. Z. W. tot N. W.
doen de Vloeden hoger rijzen aan de wal , om dat de ftroom langer doorloopt in de
openingen; Z. O. en Oosdijke winden hebben een tegengeftelde uitwerking, ftormen te-
gen de ftroomen ftuiten deszelfs loop , en bijzonder in dc Baaijen , en Frits, of In-
hammen.
I. Flifi