Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DE FRITH VAN FORTH TOT DUNDEE. li
met laag water; hier heeft de ftroom een fnelle loop, en het vaarwater is hier niet boven
een halve Engelfche Mijl wijdt, hebbende niet meer als 334 vadem bij lóag water; be-
ven en beneden het Horsfchoe-zand heeft men 738 vadem water. Van Brotighiij, op-
waards tot de Ferries daar is ii a 12 vadem, in het vaatwater, van het westcind van
de Stad van Noord-ferrij kan men ankeren op 7 , 8 of 9 vadem, en bij dc Somh-ferrij,
als de Stad in het Zuiden is , in 5 a 6 vadem ; van South ferrij na Dundee is de koers
West en W. ten N., otntrent 3 Engelfche Mijlen. De kleine Bank, genaamd de New-
come, is het eenigfte gevaar otn te vermijden, tusfchen beide leggende, en legt omtrent
een Engelfche Mijl boven de South-ferrij, cn loopt droog bij laag water, en kan vermijd
worden met niet meer als een halve Engelfche Mijl van de zuidwal langs te lopen.
In het vaarwater, even benoorden de Newcome, is 6 vadem bij laag water; het vaar-
water van do Ferries naar Dundee droogt trapsgewijze op van 9 tot 3i vffdem; de
beste Rheede is, aan de westzijde van de Stad, in 3 of 35 vadem bij laag water. De
Pierhaven van Dundee loopt met laag water droog; bij Springiij is er met hoog water
14 a Jj voet, en bij doode Tijen 9 of 10 voeten wster. Alhier is het Vloed of volïe
Zee, bij Volle en Nieuwe Maan, een kwaitier over twee uren, en het water rijst op
de drempel of Crosszand 18 voet.
Redhead. Elf Engelfche Mijlen N. O. ten O. van het inkomen van de Taij, legt
Redhead, het geen zeer kenbaar is, door zijn hooge en roode heuvel; aan dit Landhoofd
loopt de ftroom zeer fel, het geen hier dikwijls een holle Zee veroorzaakt, bijzonder
;ils de ftroom tegen dc wind is; op een Engellche Mijl van Land heeft men 20 vadem
diepte; bij nacht, en bij deinzig weder, is het best om op 28 vadem diepte te houden
op deze Kust.
Zes Engelfche Mijlen N. O. van Redhead, heeft men Scurdies-ness, of Montrofe-ness,
de zuidkant van het inkomen van Montrofe; tusfchen beiden legt de Baai van Lunan,
alwaar de Schepen ter Rheede kunnen leggen met een aflandige wind, omtrent li Engel-
fche Mijl benoorden Redhead, in 6, 7 en 8 vadem water. Het algemeen merk is; brengt
Redhead Z. ofZ. ten W.Montrefe,hetzelve is een groote handelplaats; maar de felle ftroomen,
de naauwte van het vaarwater en de Annet, daar bij leggende, ftrekkende i Engelfche
Mijlen van de noordwal in Zee, maaken het zeer moeijelijk voor een vreemdeling, oni
zonder Loots de haven te bereiken. Scurdie-ness is een laage fteenige hoek, waar op
een Batterij:— van de Ness,meer als een kabellengte, leggen twee Klippen, genaamd Oud-
ftone en Innerftone , en kunnen vermijd woiden, met de Ness niet nader te komen als
op 6 vadem diepte. De beste merken om op de Rheede van Montrofe te ankeren,
Czijnde een weinig ten Noorden van de haven), is de fpitfe Stads Tooren, in een met
Turin-hill , in 9 , 8 of 7 vadem water , fchoone grond; meer zuidwaards is de grond
vuil en fteenig. De Stad van Montrofe legt een en een halve Engelfche Mijl, aan de
noordzijde van het inkomen van de Rivier; het vloeit alhier bij Volle en Nieuwe Maan,
tot half twee uren.
Om in Montrofe binnen te komen, moet men fterk zeil voeren. De merken om in
te zeilen zijn: de twee fteene Bakens aan de zuidzijde in een gebragt , en binnen de
zuidpunt zijnde, fteekt over na de noordkant, en houd dan ruim van de Inftone af; als
het helder weder is, houd dan een huis aan de Inch, in een met de tniddelfte van de
drie Paarden, is het merk om op in te zeilen ; Cdeze hulzen zijn dan zichtbaar even
buiten de zwarte Klippen, aan de zuidwal); binnen de punt zijnde, en de noordkant
nemende, om de Inftone te vermijden, ftuurt dan midden in het Kanaal op, tot Ferrij-~
dan, en kunnende aldaar ten anker komen ; of van Ferrijdan noordwaards aan, na de
Stad willende; houdende alsdan de Stuurboords wal het naast , de geheele weg op tot