Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DE FRITH VAN FORTH TOT DUNDEE. li
in de 15 a 16 vadem, en moogt tot Cap-r.-'ck: overlopen tot dc 19 vaden: en in die
diepte zuid- en noordwaards van die Rots, en zult daa in dc Lijr.ftrcek blijven tusfchen
Fifeness en hem, of die van Redhead.
Als men vrij af om de Carr heen is, en na St. Andrews-baai, fiuurt dan langs de
zuidwal, cn komt niet nader aan de Wal als 9 vadem tot bij de Stad,komt aldaar ten anker
cp een halve Engelfche Mijl van den oever, in 7 tot 10 vadem zandgrond; doch de ha-
ven in willende, loopt dan een weinig zuidwaards, tot dat de haven zich inlluit, ftuurt
dan tot de zuidzijde van het havenhoofd, cn houd digt langs het zelve heen de haven in.
Bij oostlijke winden , de Schepen in de St. Andrews-baai willende , moeten toegeven
op de Vloedftroom, die fterk om de West zet, en flauwclijk ra het Oosten loopt; daar-
om, geduurende de Vloed, zal men kort aan de zuidwal langs houden , tot dat de Ebbe
komt, dan, diens trekking ra het Noorden, zal de ftroom u afleiden.
Als men gedestineerd is, voor de rivier de Taij, zoo dra u om de Carr heen is, ftuurt
dan, dat Maij-Eiland komt achier Fifeness, en dus ingeftotcn houdende, tot dat het Vuur
van Taij kan gezien worden, en als het groote Vuur komt ten Oosten van de kenbaare
Kloof in Sedleij-hiils, en de Vloed twee uren gelopen hebbende, en drempel of Baar vl.k
zijnde, dan mag een Schip, 15 voet diep gaande, regt cp de Vuurtooren aan ftuuren,
houdende hem vrij ten Oosien van de Kloof, en brengt u aan de oostzijde van dc Ton
en aan de oostzijde van het inkomen.
Aan wederzijden van het inkomen van de Taij heeft men gevaarlijke zanden , die aan
de noordzijde, genaamd Gaa, zich uitftrekkende, nagenoeg 3 Engelfche Mijlen van But-
tonncss,en droog zijn bij laag water;en die aan de zuidzijde,genaamd de Abertaij, ftrekkende
ragenoeg 4 Engelfche Mijlen O. Z. O. van Tentsmuir-ness. Deze Bank is vlak aan de
buitenzi,de, en aan de binnenzijde fteil; het inkomen tusfchen beide is 2 Engelfche Mijlen
wijdt, een drempel legt er dwars voor, het Crosfand genaamd, en wel een halve Engel-
fche Mijl breed, en beginnende aan de zuidzijde met 2, en 3 vadem bij laag water;
het diepfte water heeft men bij *t Gaa-zand; uit Zee komende droogt het trapsgewijze op
van 8 tot 3 vadem , en over de drempel zijnde, heeft men 5 tot 7 en 9 vadem water.
Om de haven in te zeilen , zoo brengt Buttonness N. N. W. i W. en ftuurt zoo heen
tot dat de twee Vuurtorens op de hoek, onder dc heuvel, in een komen, zoo bij dag als
bij nagt; bij dag, brengt het oude Slot, genaamd Broughtij- Castle , na binnen een zeils-
breedte van de noordzijde van Dundee-Law, het geen u tot een goed merk kan dienen,
om in en uit tc komen. Buttonness is zeer kenbaar aan eenige roode zandduinen , het
overige is Jaag en zandig.
Als de Zee, fchoon het diep is , fterk brand in het inkomen van de eene zijde tot de
andere, bij ftorm weder, en wel bijzonder als wind en ftroom tegen elkander zjn , en
een vreemdeling als dan willende inlopen, zal dan niet zonder gevaar zi'nde, zulk een zal
als dan , zoo het mogelijk is, wagten tot dat de Vloed af is , en over het Crosfinct of
drempel gaande, het Gaa niet nader als 5 vadem , en de Albertij dan 6 vadem tc komen.
Zoo hij verp icht mogte zijn, om de haven in te lopen, tegen de Ebbe , en een ooste-
lijke wind, als dan moet hij zeer weinig agterzeil gebruiken, ten einde het Schip fpoedig
le kunnen doen afvallen, om als de ftroom op de eene of andere boeg te veel mogte vat-
ten en deze vereischtens mogte nodig maken om het met fpoed te moeten verrichten.
Drumland-zand legt aan de noordzijde van de Kerk en Dorp van Moneij-ftith , men
kan het mis zeilen met in niet minder dan 3 vadem aan die zijde te komen; aan de
2ijd3 van 't Kanaal van Albenij- zand loopt Tenttnuir-ne.ss, cn zoo verre op als de South-
ferrij, en met de Ebbe droog leggende, een groote afiiand van den oever. De Musfel-
fcars legt op de buitenkant van dien Bank of vlakte, bij hay water, tot een merk. De
Horsfchoe loopt O. Z. O. van Broughtij tot aan de ooitelijke Scarr, en heeft 8 a 9 voet
m.t