Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR DE FRITH VAN FORTH. 76
de leidingmerken zijn: North-Bc-w.ck'Law, vrij van een Kloof, ia het hooge Land over
Gullen-ness, en het huis van Lord Rofeberrij in een met de Noordhoek var» Crawmond-
Eiiand; elk van deze merken zal u op en neer brengen in 't Kanaal tot aan de zwarte
Ton, bij de Har wit, en bij een roode, aan de Craig-waugh, een kleine ronde Klip,
ai Engelfche Mijl Z. Z. O. i O. van Harwit, waar op de zeertuiting alleen te zien is,
bij laag Spring van Ebbe. In dit vaarwater is de grond zagt, en de ftroom gemak-
kelyk.
Dient op te letten , dat in het a'gemeen de beide oevers van de Frith op êen goede
afftand moet gemijd worden , alzoo nabij dezelve op vlakwater veel gevaar te vermij-
den valt.
De vertoning van de Landen, bij het inkomen van de Frith, de Schepen uit Zee ko-
mende en koers houdende na de Frith van Edinburg, op de breedte van de Maij, cn bij
helder weder en het Land ziende, eerst bij St. Abb's-head zal hoog cn regelmatig zicii
vertonen, de Cheviots heuvel (ziende) zijn ligt kenbaar, als rijzende boven het Voorland
uit, en verder afleggende ten Zuiden-, het Land tusfchen Berwick cn Eijemouth, genaamd
het hoge Land van Ross, is ook kenbaar, als zijnde een lange en regelmatige hoogte, en
het hoogfte Land naast den oever aan die Kust.
Als men op 30 a 20 vadem S:. Abb's-head nadert, zal het in 't Zuiden zijn: maar
zuidwaards het Land naderen-de , op die ftreek zal men dieper water vinden.
Als men bij Fifeland ter hou komt , en Land ziet, alsdan ziet men the Lomonds,
Eargo-Law, Kellij-Law, &c. vertonende ongelijke hoogiens, als zuikerbrooden , en ver-
volgens komt het laage Land onder dezelve te voorfchijn.
Uit den Zuiden komende, zoo ziet men een ronde heuvel, over Dunbar, even gelijk
als over de Bass, en wordt dikwijls daar voor genomen bij misllag, voor dat de Nord-
Berwick-Law en de Bass in het gezicht komt.
The Redherd is zeer kenbaar, zijnde een fteile Kliff, plat aan de top,met twee fchuinfe
vallen aan de noordzijde; het Land daar agter, van Dundee tot ten Noorden van Mon-
trofe, laat zich verre uit Zee zien, en meer gebroken , en verdeeld als het Land aan de
noordzijde.
VIJFDE AFDEELING.
Aanwijzing van de Briische Kust ten Noorden van de Frith of Forth, met de
Eilanden van Orkneij en Hitland.
Gedestineerd zijnde van de Friih van Forth , voor Dundee , weest voorzichtig om de
Noord-carr te vermijden, 't welk een uiterst einde is van een fteile Rif van Klippen, een
Engelfche Mijt van de wal afftekende , een weinig benoorden Fifeness , en leggende
N. O. ten O. van de Ness-, aan beide zijden heeft men 9 vadem , digt aan houdende de
Spits van Crail in 't gezigt boven het Land , alsdan loopt gij bezijden ten Oosten van de-
zelve. Van de Carr-rock tot aan het inkomen van de Rivier de Taij, is de koers N. § O.
en de distantie drie Engelfche Zeemijlen, tusfchen beide heeft men St. Andrews-baai; de
beste ankerplaats in dezelve is: de haven Z. W- en de Kerkfpits, in een met Drum-
carrow-craig, in 6 of 7 vadem, fchoone zandgrond.
Om de Carr heen zijnde, ftuurt voor eerst, met 't Maij-Eiland binnen Fifeness te
brengen, en zoo lang in een te houden tot dat het Vuur van Taij kan gezien worden,
ea als het jroote Vuur komt tea Oosten van de Kloof, in Sedleij-Hills, en de Vloed
twee