Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 AANWIJZING VOOR HOLLIJ-EILAND.
Als men uit de Noord Icomt voor Holiij-Eiland, houd de liuizen van Oufchesfler ten
Zuiden van de IJnks, die u brengt digt voor du drempel; een ander merk om over de
drempel le zeiien: brengt de Boomen van Keijlaw in een net de Laws, of brengt deLawS
tusfchen Wingaie-cap en de Scores, en over de drempel zijnde, ftuurt dan langs de zoom
van de Laws na uo Scores; tot dat de Belfrij en de Kerk van Hoüij-Eiland in een ko-
men , met baar eigen breedie van het Baken aan de Brae over de Landingplaats; als
Emanuel-head even verborgen werd voor het gezicht, ftuurt dari op 't Baken aan, en zoo
dra gij het Baken vrij hebt, de breedte van Belfrij , ten oosten daar van, als dan pasfee-
rende de hoogte van de rug aan de zijde van het Eiland, en die voorbij zijnde, en de
Oostzoom houdende tot aan het einde van de Stad, tot aan St. Cuthberd's Eiland, tot
dat het hoofd of hoek van de haven in een komen met Snook-eind, of N. W. gedeelte
van het Eiland, en komt op dit merk ten anker alwaar 16 voeten is bij laag water.
Skade Rheede, leggende halfwegen Warnhams vlakte ên Bollij-Eiland drempel, is de
eenigfte ankeiplaats in de Staples; overal is het allezins fteenig. Om ten anker te komen,
brengt de zuidzijde van Hollij-down aan, of een weinig vrij ten oosten van de Uitkijk-
heuvel , in Holiij-Eiland; in van 7 tot 5 vadem bij laag water, zandgrond; buiten deze
merken is de grond klippig.
Schepen kunnen aan de zuidzijde van de Fern» Eilanden Tij ft oppen , in 9 tot 12 va-
dem , fchoone grond.
Üe ftreek en afftand van Emanuel-hoofd tot aan Berwiek is N. N. W., drie kwart En-
gelfche Zeemijlen-, tot aan Wapness ofEijmouth, N. ten W. 4 W., orrtrent 5 Engelfche
Zeemijlen, en tot St. Abb's-head N. ten W. i W. omtrent 6 Engelfche Zeemijlen.
De Snipe-punt legt N. W. , een halve Engelfche Mijl van Emanuel-hoofd, en heeft
een fteenachtig rif in 't N. O, een halve Mijl uitftrekkende : daar is, kort bij het uit-
einde van 't rif, 9 a 10 vaden, houd het Kasteel van Ba.mburgh buiten Emanuel-hoofd
en loopt het alsdan mis.
Noorden en N. N. W. van Emanuel hoofd zijn vier fteenige Riffen of Klippenhoopen,
onder water leggende op een afftand van de wal ; de zuidelijkfte van de twee buitenfte
Rifs is genaamd Park-dijke , leggende Engelfche Mijl ten noorden van Emanuel-hoofd,
waar op bij laag water maar 10 voet. De volgende is de Tours, leggende een Engelfche
Mtjl ten noorden van de Park-dijke en drie Engelfche Mijlen ten noorden van Emanuel-
hoofd , waar op 12 voet, en tusfchen de twee is 7 a 9 vadem water, en dezelve diepte
tusfchen deze beide en Snipe-rif 12 a 13 vadem digt tegen aan de oosteindens, maar
even buiten dezelven. De merken voor de buiteneinde van deze twee riffen is : het Kas-
teel van Bamburgh in een, met Emanuel-hoofd, en voor de binneneinden het Kasteel van
Bamburgh in een met Snipe-punt. Dwarsmerken voor de Park-dijke zijn : de Boomen van
Keijlaw in het Snook-eind gebragt,- (of N. W. hoek van Holij-Eiland), en St. Nichola's
Kerk in een met Bieltown, brengt u vrij ten noorden van de Tours.
De twee Noordelijkfie of Binnen-riffen zijn genaamd: de Bean-ftack, op hebbende
17 a 18 voet met laag water, en legt 4 Engelfche Mijl van de Tours, en N. N. W.
3è Engelfche Mijl van Emanuel-hoofd; de andere is genaamd Wingate-reef, en heeft
12 voet bij laag water , en legt een Engelfche Mijl nader aan Emanuel-hoofd, en in de-
zelfde ftreekwijzing. De merken voor deze Riffen zijn: Fern-Eiland gebragt in Emanuel.
hoofd; en de dwarsmerken voor de Beanfiack zijn; St. Nichola's Kerk in een met Biel-
town, daar is 6 a 7 vadem tusfchen deze Riffen , en 8 a 9 vadem tusfchen deze en de
Buiten-riffen, 6, 5 en 4 vadem tusfchen hen en de wal.
Spittal hirst, een andere rif, leggende Z. O. ten O., si Engelfche'Mijlen van Berwiek
en N. Westlijker 5 Engelfche Mijlen van Emanuel-hoofd; bij fiormweer en Springtij van
Ebbe ziet men de Branding op dit rif, te Berwiek ea Hollij-Isiand , fchoon op dezelve
niet