Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR DE STAPLES EN PERN-EILANDEN.' «7
bragt hebbende in 't Z. O. i Z. en zoo houdende tot dat het Vuur van Brow'sman komt
O. ten Z. i Z., om de Swadman en het Rif mis te lopen, die zich ten westen van de
Megftone uitftrekt; als die beide Vuuren in de voornoemde flreeken zijn , of het Kasteel
van Bamburgh in het Z. W. ten W. ziet, en de beliouden koers van N. N. O. kunt ma-
ken, alsdan mag men oostwaards aanhouden, en de twee Vuuren op Fern in een bren-
gen, en dan in die ftreek voort zeilen zoo als voren is aangewezen, maar eenigzins twij-
felende om die fireeken in de eene of andere doortogt niet te zullen kunnen houden, dan
is het noodzakelijk om ten anker te komen. Zoo de wind mogte zijn O. ten N. of noor-
delijker onder de Fern-Eilanden, alsdan brengt het hooge Vuur in 't N. N. W. op da
afliand van drie kabelslengte op 8 of lo vadem , of is de wind oostelijker loopt dan op
Skate Rheede, of de vlakte van Warnham met N. W. te ftuuren, van het hooge Vuur
van Fern, en houden 't zelve in 't Z. O. tot dat de Browsman koomt in 't O. Z. O.
of 't Kasteel van Eamburg in 't Z. VV. ten W. in 7 of g vadem, alwaar, van uw an-
kers geflagen wordende, noch de kans behoud om lijf en goed te kunnen beveiligen.
„ Oi» op de Vuuren door te zeilen, zuidwaards aan. Om van de Noord zuidwaards
aan te zeilen, als men de St. Abb's-head gepasfeerd is, en door een hevige wind uit den
oosten de ftreek niet kunnende verkrijgen om op :o vadem langs te lopen, zoo als in het
voorgaande is aangeduid, en komende op 16 of 18 vadem bij een harde wind en lager
wal, en niet inogelijk om oostwaards op te komen, (de wind Oost of O. ten N zijnde),
en dus beter boeg hebbende Noord over, om de Frit van Fort open te kunnen krijgen,
en te ondernemen, als de weg te vervolgen; echter uit aanmerking van de op handen
zijnde nacht, oordeelt men om 't voornemen te vervolgen, en op niet minder water te
lopen als 16 of 18 vadem, cm de drccgtens aan de noordzijde van Ilollij-Eiland te ver-
mijden tot dat de Vuuren te voorfchijn komen, en nog op een groote afftand zijnde om
het laage Vuur,in het gezicht te krijgen, brengt het hooge Vuur aan de Fern , isZ.iO.
die zal u brengen ten oosten van de Leiding-Linie; om de droogtens mis te loopen en
het laage Vuur verfchijnende ten westen, alsdan moet gij de westkant houden, tot dat de
beide Vuuren in een komen, (zoo als reeds befchreven is), en zal u brengen tusfchen de
Goldftone en de Plough , en op die ftreek voortgaande, tot dat het Vuur van Browsman
is in 't Z. O. 4 Z., als wanneer men oostwaards aan kan houden en brengen het hooge
Vuur zoo verre ten oosten van het laage Vuur, als de hoogte van beiden verfchilt, (zoo
als te vooren is gezegd), en aldus in die ftreek der Vuuren voortgaande en ten oosten
van de Megftone; en van de IMegftone te ftuuren, om op een halve kabelslengte ten
westen van Fernvuur langs te zeilen.
„ Als het Vuur van Browsman in 't Z. O. i Z. is , zijnde in de ftreeklijn der twee
Vuuien, alsdan kunt gij niet oostwaards aanhouden, maar raadzamer is het om op de
Rheede van Skate-road ten anker te komen, ftuurt er dan Z. W. i W. op aan, tot dat
de Vuuren komen zoo als in het voorgaande is aangewezen, in 7 of 8 vadem; maar
voornemens zijnde om de Zond door te zeilen, in dat geval, in plaats van Z. W. é W.
Huurt Z. Z. VV. tot dat hooge Vuur van de Fern is Z. O. i Z., en die koers houdende
zal u bewesten de Swadman brengen, en dan op een halve kabellengte ten westen van de
Fern pasfeercijde, kunt alsdan veilig zuidwaards aanlopen.
,, Generale aanmerking. Deze aanwijzing zijn op de grond en in de veronderftelling
dat het is bij nacht en bij llormachtig weder, daar het bij dag zeer doenlijk is, alzoo,
hoewel het niet ten fterkften aan het verftand gebragt kan worden , van alle die het be-
ftuur van Schepen hebben, in deze zoo ingewikkelde vaart, (als met uitzondering van de
Koopvaardij - Schepen, die kontinucel van en na Berwick varen), om zich in het geheel
niet in de omftreken van deze Eilanden te begeven, om in dezelve te verwarren, Ijet zij
bij dag of nacht, met goede of tegenwinden.
„ De