Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR DE STAPLES EN PERN-EILANDEN.' «7
tens In le löpen, en wel bijzonder om de onderrclieidene (Iroomvallen, die zeer fel lopen,
door de ohderfcheidetie dourtogten in en door deze Eilanden, en daar te gelijk weinig
ruimte geyonden wördt, om vrij van de Klippen te kunnen blijven, of een ankerplaats
te vinden. De twee eenigUe Rheeden, of goede ankcrplajtzen die aanèeprezen kunnen
worden, zijn : als de eené onder de Fern, als het Vuur in het N. N. W. drie kabels-
lengte van u is, in 8 of 10 vadem; de andere in Skateroad, of Warnhams vlakte, ali
het FefnVuur Z. O. en het Vuur van Browsman O. Z. O. van u is, op 7 a 8 vadem.
„ Als men deze \'uuren opzoekt, het zij noord- of zuidwaards gaande, en met een
oostlijke wind , en kunnende alsdan dezelve op 30 vadem diepte, of meer, niet boven
komen, is het raadzaam om een (lag over te doen, öm in de wind op te komen., a's
oordelende beter te zijn als door de binnen Sond te lopen ; doch in geval van harde
wind en in gevaar om op de wal aan gedrongen te worden, in 't voornemen om de Zee
te vfriHen houden , en niet op de 30 vadem diepte bij nagt boven de Eilanden te kunntn
zeilen, of bij dag ten oosten van de rolling van de Navestone, (die met half Tij vah
Ebbe alleen droog valt), dan is het eenigfte befiuit om door de Sond te lopen.
„ Om door dè Sond noord-waards te zeilen. Uit de voorgaande aangehaalde redenen
noordwaards aan willende , ftuurt dan óp het Fern vuur aan , zorgende om de Cromftone
te vermijden , (de zuidelijkfte Klip van de Staples Eilanden), waar van het Vuur van
Bfownsman N. W. ten N. op de afftand van een Engelfche Mijl, en het Vuur van Fern
nagenoeg W. i N. op den afftand van drie Engelfche Mijlen is leggende-, om die als dan
vrij te lopen , neemt dan het Vuur van Fern zoo, dat het westelijker gebragt wordt als
W. N. W. en ftuurt dan, inwaards ten westen , tot dat het hooge Vuur van Fern, is in
't N. W., om te vermijden de Scare-crows en Wide-opens), en alsdan op het Vuur die
koers houden , en de Z. W. hoek van Fern-Eiland op een halve kabelslengte of minder
voorbij lopen , als zijnde fteil af.
,, Als de harde wmd zoodanig is, om noordwaards aan te kunnen zeilen, en een goede
N. N. O. koers te kunnen behouden, dan moogt gij afhouden met voornemen om door' de
Sond te lopen, tusfchen de Megistone en Oxscar door, (of Zuid-Goldfione), en hét hoog'e
Vuur zoo veel oostwaards brengen , als hunne hoogte verfchilt. Van het laage Viiur,
(dat is het laage Vuur zoo veel ten westen, als het lager is als hcit hoo'ge Vuur), waar
op men 170 Yards ten oosten van de midden zal komen , of 100 Yards ten oosten van h'at
droogfte van de Megistone, in 6 vadem. Deze Rots is overal 12 voet boven water én
fteil aan de O. cn N. zijde : zoo dat op een afftand van 4 a 5 vadem van dé drooge
Rots aan de N. O. zijde, 4 vadem diepte tot 6 vadem word gevonden , eh opdrogende
van 6 tot 3 vadem na het rif toe, cn zich uitftrekkende voor een derde gedeelte over de
Zond , vau de Oxscar na de Megistone , waar door de Zond maar de wijdte behoud van
goo Yards tusfchen de twee Rotzen ; in- deze doortogt , tusfchen de Fern en Megftotie
daar is 8 a 9 vadem, en in de Zond, tusfchen de Megftone en de Oxscar heeft men
6 vadem , met de Vuuren vrij van elkander te houden, zoo als reeds is aangetoond, na
dat men de Megftone gepasfeerd is, het zij in 't gezicht of op de diepte van 1 a-2 va-
dem vermindering, alsdan m«g men de Vuuren in een brengen, en op die ftreek voort-
gaan - en de diepte zal varieeren in 7 tot 9 vadem, en digt aan de Gusfart's-Seat tot 6
en 5Ï vadem , en afdiepende tot 11 vadem, en als men bij en aan de Goldftone komt ia
12 vadem bij laag water, dan is men alle gevaar te boven, en dan voortgaande om noord-
Waards op te fteeken, cn brengen het hooge Vuur ten oosten van het laage Vuur, tot dk
men 16 a t8 vadem bekomen beeft.
„ Om op de Vuuren in te zeilen , of op de Rheede te ankeren, noordwaards wil'
lende. Verüiezcnde om door de binnen Zond te wlllea, (.n het hooge Vuur van Fern ge-
I 2 bragt