Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR DE STAPLES EN PERN-EILANDEN.' «7
brengen , voor dat nijn vrij is van de Stiel. Biel town ep de Boomen even vrij van de
Laws, is een zeer goed mtrk om door dii Kanaal te zeilen; doch weest zorgvuldig om
de oostkant of zijde het naaste te houden, als gij de Oxcar nadert, ten einde die mis
te loopen.
Digt aan de Megllone zijnde met weinig wind, de Ebbe aankomende, de beste weg is
dan om buiten dc Goldllone om te lopen; om als in dat Kanaal öe wind mogte gaan leg-
gen , zal de Ebbeftroom u veilig daar door leiden zonder gevaar.
In dal Kanaal de weiidingmerken, aan de Fern zijde ziin tot dat het zuideinde van
Ilallidown-hiii, in een met het roode Kliff binnen in Emanuël-head, of Bield-town en de
Boomen, even binnen de Laws, na de Staples, tot dat het zuideinde van Hallidown-hill is
digt aan Emanuël-head; doch niet eerder voor dat gij de Grunrock voorbij zijt, die een
kabellengte west van de noordzijde van Staples Eiland legt, en om de Oxcar te vermijden
huud Bieltown vrij ten oosten van Laws.
De volgende aanwijzing is voor de Schepen , om te zeilen op de verhelerde Vuuren
van de Fern- en Staples-Eiland, gepubliceerd door het Trinitij-house
te London, 1811.
„ De Vuurtooren op de Fern ftaat aan de Z. W. hoek van het Eiland, en flaat van
60 tot 100 voeten van het Kliff, die 50 voeten boven de oppervlakte van de Zee verhe-
ven en op en neer fteil is.
„ De andere en voornaamfte Vuurtooren is gebouwd aan de Brownsman, een van de
uiterfte Eilanden van de Staples, nagenoeg ico voeten van het noordeinde van het Eiland;
de grond , waar op dezelve ftaat, is 12 voet boven hoog water, en de beide Vuuren ziin
75 voeten hoog boven de oppervlakte van hoog water bij Springtij; beide zijn draailigten,
en laten het volle licht zien ieder half minuut, ftaan van elkander W. Z. VV. en O. N. O.
nagenoeg een en drie kwart Mijl van elkander
,, Daar is noch een derde of laag Vuur op het Fern-Eiland gefteld , en door den Han-
del aldaar verzogt , om te dienen tot een leidingmerk door de Spund, tusfchen de Gold-
ftone en de Plongh, na Hollij-Island; de afftand tusfchen dit laage Vuur en hooge Vuur
®p Fern-Eiland is 560 voeten cn ftaan van elkander Z. ten O. en N. ten W. , een \\einig
meer naar de Goldftone als na de Plough, en rechtftreeks over de Megftone, welke Klip
op den afftand van 14 Engelfche Mijl van de Fern is. Dit laage Vuur is niet ic zien als
uit den Noorden ; de twee voorname Vuuren zijn in het rond zichtbaar.
. „ Generale onderrichtit,g van het gebruik van het Lood. Om de aanwijzing te ge-
ven, ten einde deze gevaarlijke Eilanden en Klippen voorbij te komen, waar op zoo
meenig een zijn leven en goederen heeft verloren, en te moeten aanmerken, dat deze
verliezen grotendeels veroorzaakt zijn door het weinig in acht nemen, en gebruik van het
Lood, waarom de Corporatie zeer ernftiglijk alle de Schippers en Stuurlieden aanbeveeld,
dat als zijlieden deze Vuuren naderen, en gedestineerd zijn Zuid- of Noordwaards, ora
het zwaare dieplood gereed te hebben, geduurende de vaart langs deze Kusten in de tus-
fchenwijdte van Coquet-Island tot aan St. Abb's-head ten Noorden van de Eilanden, en
zich bevindende in minder dan 30 vadem, alsdan die diepte zoeken te behouden , als niet
nader of droger te moeten komen, ten einde met het Schip genoeg oostwaards te komen,
om alle gevaren mis te zeilen, en alzoo in het gezicht der Vuuren te komen, als die in
het W. Z. W. van u zijn, en regtftreeks over de Navestone wijzende, (de oostlijkfte
Klip) , alsdan noordelijker of zuidelijker houden, ten einde de Eilanden, droogtens en het
gevaar mis te lopen. Dus alle Schippers, (eu in het bijzonder de vreemdelingen in deze
vaart) , worden aangemaand, om uiec lichtvaardig tusfchen en in deze Eilanden en droog-
tens