Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DË FERN STAPLES EN HOLLTJ-EILANDEN, &c.' 65
<3ag, met langs de «al te houden in 4 a 5 vadem, dan loopt men veilig bewesten de
Plough, is naast aan die; aan deze zijde is 7 vadem bij laag water.
Voorbij de Staples komende met een fiaauwe wind en zee , weest zorgvuldig dat het
Tij of Stroom u niet tusfchen de Klippen intrekt, en bijzonder benoorden zijnde,en bij
een Vloedfiroom, die daar flerk op inzet-, in de nagt en bij mistig weder; komt niet nader
bij dezelve ais op 34 vadem, zijnde dan maar een Engelfche Mijl daar af, en 22 vadem
is er op zijde en di^'t tegen de rotzen aan.
Het gewoon en in 't gebruik zijnde vaarwater door de Staples, is gemeenlijk tusfchen
de Fern-Eiland en het Land. In het vaarwater ten Zuiden van Fern-Eiland, daar twee
Vuurtoorens zijn, (in 't vervolg te befchrijven), is 14 vadem, opdrogende rot 10 vadem.
Tusfchen het Land en het Eiland, in het doorzeilen, brengt het zuideinde van fial'lidown-
hiil, (een hooge Landrug tusfchen Eijemouth en Berwick), vrij ten Westen van 't Kasteel
van I-lollij-Eiland , of tusfchen het Kasteel en de Uiikijk-heuvel, (een groene hoogte tus-
fchen het boven gedeelte van dc haven van Hohij Eiland en de Stad), ftuurt op deze mer-
ken , tot dat de Vuurtooren van de Staples vrij komt ten Noorden van de Megftone, een
groote Rots, of klein Eiland, leggende een Engelfche Mijl benoorden het Vuur van Ferne;
dan loopt men vrij van de Swadman, een Steenrif, nagenoeg droog bij half Ebbe, ten wes-
ten uitftrekkende van de Megftone; de kant ten Oosten houdende , tot dat de Megftone
is in een, met Fern-Eiland: cn deze merken houdende loopt men tusfchen die en de Seat
door, een Rif aan de Z. O. hoek van llollij-Eiland, boven komende bij Ebbe en Spring-
tij, en de Goldftone, een kleine Klip, meest droog, die een en een kwart Engelfche Mijt
O. Z. O. van de Seat aflegt. Als in het voorbij varen van Megftone de uind van voren
mogte komen, bevorens gepasfeerd te zijn , zoo mag men veilig ten Oosten omloopen,
alleen lettende op Gusfard-Seat, een groote Klip, waar op 12 voet water, leggende een
halve Engelfche Mijl bezuiden Goldftone, houdende Keijlawbomen W. ten N., (een bosch
bomen, beneden de rug, tusfchen Windgate cn de Scores), vrij bezuiden de Laws, aan
de westzijde van het inkomen van de haven van Hollij-Eiland, tot dat de Megftone te
voorfchijn komt buiten de westzijde van Fern-Eiland , en als de Megftone in een komt
met de hoek van Sunderland, zijt gij buiten de Stiel, een fmal Rif dat zich O, Z. O.
uitftrekt van de Goldftone.
Een groote Rots, genaamd de Ifelftone, die droog valt bij half Ebbe, en uitloopt een
Engelfche Mijl van de wal, op een kleine afftand, zuid van Bamburg Kasteel , aan de
vaste wal, daar is 9 vadem digt tegen aan, en 10 vadem in 't Kanaal, tusfchen dien en
Fern-Eiland, zoo dat draijende tusfchen dit Eiland en het Land, loopt niet nader aan de-
zelve, als brengende het zuideinde van Hallidown-heuvel nagenoeg aan de Uitkijk-heuvel,
op Hollij Eilard, en loopt niet nader aan de Swadman, als dat de zuideinde van de heu-
vel komt in een met het Kasteel vau Hollij Eiland. 1-ern-EiIand en ook de Ifelftone zijn
beide fteil; komt beide niet nader als op 7 vadem: tusfchen de Seat en Goldftone zijn de
wendingn-.erkcn de Megftone te brengen van zijde tot zijde van Fern-Eiland.
De merken om tusfchen Staples en Fern-Eilanden door te zeilen, is het zuideinde van
Hallidown - heuvel in een gebragt over Emanuel-head, de oosthoek van Hollij-Eiland, of
wel de eene of andere weg, tusfchen de Head en Roodkliff in; houd deze merken tot dat
het Kasteel van Bamburgh te voorfchijn komt benoorden van de Megftone, lopende alsdan
vrij van de 0.\car, een kleine Klip, een halve Engelfche Mijl O. N^ O. van Megftone,
ftuurende alsdan dat de Megftone in een komt met Fern-Eiland, en zeilende alsdan zoo
tusfchen de Seat en Goldftone, of kunt ook oostwaards aan ftuuren na zee, in de rich-
ting tusfchen de Longftone , (een groote Rots ten Oosten van de Staples, zich uitftrek-
kende een Engelfche Mijl Zuid en Noord, en is half onder bij hoog water), en Gold-
ftone, met ia achtneming van de Megftone, niet vrij van de hoek van Sunderland te
I bren-