Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
SUNDERLAND EN TLMMOUTH-HAVEN. 63
— De Noorderton van de Rheede N. 0 ten 0. — de Zuiderton van do Rheede Ö. Z. O.
— Het buiteneinde van de Zuid'klippen Z. Z. 0. — En de buitendeelen van de Klippen
van Hendon Z. Z. O. i O.
Het Tijvuur is nagenoeg Zuiden , van de Vuurtoren op het Noorderhoofd, en zoo na
aan elkander, dat de ftreekwijzing van de ecne ook op den anderen kan worden toe-
gepast.
De Tonnen op de Rheede leggen op 55 vadem met laag water, als ook is er een Baken
op het uiteinde der Klippen.
De Schepen,langs de Kust komende, moeten wel scht geven om de Vuurtoren van Tim-
mouth niet voor die van Sunderland san te zien.
Timmouth, drie Engelfche Mijlen N. O. ten N. van de zuiderpunt van Sunderland, en
nagenoeg N. ten W. 5 Engelfche Mijlen van de zuiderpunt is Timmouth-haven , dat licht
kenbaar bij dag is aan het Kasteel' aan de noordzijde van het inkomen, en bij nagt aan
het Draaivuur , dat altoos bij nagt word aangehouden. Binnen in de Rivier aan de noord-
zijde zijn nog twee Vuurbakens, tot leiding over de drempel, waar op bij laag water dc
grootfte diepte is 8 a 9 voet; aan de zuidzijde van het inkomen, aan den oort, genaamd
Law , zijn twee Bakens, ten dienste der Schepen , komende uit den Noorden, die in een
gebragt en gehouden rrocten worden "tot dat het hooge en laa^'e Vuur in een lijn komen,
of anders om het diepde v.ater te hebben , tot dat het hooge Vuur vrij is ten noorden
van het laage Vuur in W. N. VV. 4 W.
Binnen in de Rivier zijn drie Kat-arkers om op binnen te halen, als twee aan dc zuid-
en een aan de noordzijde; daar is ook een zeer kennelijke Ton, buiten CKlford's-fort, aan
de noordzijde, waar het laage Vuur flaat , als ook een Baken of Post, aan de zuidzijde
raast het vlek, van Zuid-Schields, met een Vlag die geheezen word op de Tijtijd , om
de Schepen te waarfchuwen als bet tijd is om over de drempel in de haven te komen.
Geen Schepen mogen langer als ecu Tij aan de Post, of Kat-ankers, hier boven gemeld,
vast houden , als wind en water perniiteeren om te kunnen zeilen, in of uit.
Dient op te nieiken, dat de grootfte diepte is aan de noordzijde, bij 't inkomen van 8
en 9 voet bij laag water tot 12, 14, 16 en 10 voet.
Bij Timmouth-Castle is 7, 8 a 9 vadem water, daar de Schepen ten anker mogen ko-
men , als het Kasteel bij dag en het Vuur bij nagt VV. ten N. van u is.
De Kust tusfchen Timmouth en Sunderland is in het algemeen klippig, en om die reden
de ruimte te houden.
Dertien Engelfche Mijlen N. ten O. van Timmouth-Castle is Newbigginpunt, tusfchen
beide zijn twee kleine havens , als; van Hartlij en Blijth., die droog zijn bij laag water.
Bij Blijth zijn Klippen , genaamd de Zog en de Biggens, die bij 't laatfte van de Eifbe
zicli laten zien; met het houden van Timmouth-Castle vrij van of buiten de Hartlij-Bates
loopt men dezelve mis. De Bates is een fteenachtig Rif, die een groot eind weegs van
de wal affteekt ten Zuiden van de haven van Hartlij.
Coquet-Eiiand legt 12 Engclfche Mijlen van Newbigginpunt ; de punt van Sunderland
is 15 Engelfche Mijlen noorden van Coquet-Eiiand; tusfchen beide is een Kreek, of haven
van Alemouth , daar kleine Schepen granen laden , het legt N. VV. 4 Engelfche Mijlen
van Coquet Eiland.
Van Timmouth Castle, na de Staples is N. 4 O., t2 Engelfche Zeemijlen , en tot aan
de punt van Sunderland N. J O., iiJ Engelfche Zeemijlen; van deze punt is Fern-Eiland
N. ten O. 2i Engelfche Mijl, en Bamburg-Castle N. N. W. Engelfche Mijl. Van deze
punt fteekt een fteenachtig Rif af, een halve Engelfche Mijl van de wal, nagenoeg droog
bij laag water, en 7 vadem diepte kort bij dezelve; de Schepen moeten dezelve niet na-
der komen als op 9 en 10 vadem.
Tu&-