Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft AANWIJZING NA DE HAVEN VAN SUNDERLAND, &c.
den fen Noorden van de wixerfte Ton , en als de Balvers, in een lijn komen houd dan
Z.Z. W. ^ W. zullende er alsdan recht op aanlopen; de Kerk van Stranton,in een met de
Banmolen brengt u binnen de Ton ten Westen, en digt aan ren Oosten van de Noord-
Gare-, deze Uiterton iegt in het midden van 't Kanaal en mag aan wederzijden gehouden
worden, latende de tweede, derde , vierde en vi-fde Ton aan Stuurboord,en de zesde aan
Bakboordzijde, mogende ten anker komen in Seaton-Snook, bewesten de vijfde en zesde
Ton, op lo a la voet met laag water. Met een harde oostewind, gaat men binnen het
noorderlijkHe zand, genaamd de Gare, loopt Hout digt aan de branding langs, het zand
is fteil. Zoo de eene of andere Ton mogte weg zijn, houd dan Stocktons Kerk, nage-
noeg een fcheepslengte, vrij ten noorden van een kenbaar huis, die aan de Durhams zijde
van de rivier legt, genaamd Holmhuis: ep dit merk loopt men veilig bij de derde Ton,
op 13 voet, bij laag water, en als men bij de derde Ton komt loopt men na de vierde,
cn alsdan langs de noord«al houdende, kan men ten anker komen in de kuil van Seaton-
Snook , zoo als gezegt is, in 12 voet bij laag water, en dan verder vertuijen met een
anker in het diep en een kabel aan de wal.
Gedistineerd zijnde na de Tees , uit den Noorden komende, houd het westeinde van
Barnabij-moor, Z. W., of houd Hartmili, ftaande op het hooge f^and in Durham, in een
met Stranton's Kerk : deze merken brengen u in 't gezicht van de Bakens, die aan de
zuidzijde van 't Kanaal zijn, en brengt die in een, neemt dan de koers Z. Z. W. ^ W.,
die brengt u aan de Uiterton, die op de drempel legt-, in het diepfte «ster op den drem-
pel is 7 voet met Jaag water bij Springtij, de Tijen vloeijen hier bij Nieuwe en Volle
Maan tot half vier uren, bij Sprintij rijst het water 15 voet en bij doode Tijen 10 voet,
kunnende ten anker gaan voor de mond van de Tees, in 8,9 en ip vadem, fchoone
grond.
Hartepool legt op een uitftckcrde hoek, bijna geheel door de Zee omvangen , waar bin-
nen de haven de vorige was, reeds voor een langen tijd opgeflikt cn verdroogt; maar ee-
nige voorftelling van verbeteringen, met bijvoeging van een Nieuwhoofd, Spuideuren, Kat-
boeijen, enz. beloven de verbetering, de waarde en nuttigheid; kleine Koolfchepen vinden
hier een zekere Rhee,als die niet in ftaat zijn om haar distinatie voor Newcastle, Schields
of Sunderland te bereiken.
Bij Springtij rijst het water 17 voet en dikwijls 20 voet.
Omtrent in de midden, tusfchen Tees en Hartepool, legt een Rug, nagenoeg droog bij
laag water, genaamd de Long-Scar, ftrekkende nagenoeg Oost en West, drie kwart En-
gelfche Mijlen van de wal en moet zeer zorgvuldig gemijd «orden.
Sunderland legt 5 Engelfche Zeemijlen N. i O. van Hartepool cn heeft zeer goede Hoof-
den, maar de haven is vlak of ondiep bij laag water, en is hinderlijk voor Schepen die
dieper fteken dan 12 voeten. Op de drempel is maar 2 voet bij laag water, maar binnen
SS 18 voeten; de Rheede is na buiten door Tonnen afgebakend. Z«aare Koolfchepen ne-
men het laatst van hunne lading aldaar in ; doch in 't algemeen gaan zij met de volle
last uit de haven.
Het is in alles te zien dat de haven van Sunderland van tijd tot tijd is verbeterd, bij
hoog Springtij is er dikwijls 16 a 17 voeten en bij doode Tijen 10 a 12 voet, op de
drempel, bij hoog water; op het Noorderhoofd is een zwaare Vuurtooren, nagenoeg
90 voeten hoog, waar op een Vuur brandende word gehouden gedurende de geheele nagt,
als ook aan het Zuiderhoofd een tijdelijk Tijvuur, dat alleen brand om het Tij aan te
wijzen , en tot een zeinteken, wanneer de Schepen over den drempel kunnen om in de
haven te komen; het tegenwoordig vaarwater loopt langs het Noorderhoofd.
Van de Vuurtooren, leggende de volgende voorwerpen, als volgt:
Suter, of Souterpunt, N.O.tenN. —■ Het buitendeel van de Klip van Whitburn N. O. § N.
— De