Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanwijzing voor whitbeij. «t
vermijden , is de noordzijde van Robinhood-baai , Z. ten O, i O. vrij van Hoog-Wliitbij,
fdat een Engelfche Zeemijl ten Noorden is); als ook een kenbaar hals in de landftreek,
genaamd Larphilihuis, over een met het costhoofd eind van Whitbij in het Z.Z.W. 4W.
De Rheede is tusfchen Whiibij-rock en Upgang-rock en heeft tot 5 a 3 vadem met Ia3g
water; de merken daar van zijn: Larphillhuize, midden over de Stad in het Z. Z. VV.
De merken voor dê Rheede van Sandfend ten Westen , is: het midden van de Stad Sand-
fend en Mulgrave Castle in een, in het W. ten Z. k Z.
Als de Booten niet uit durven komen, word er een Vlag van het KlifT geheezen, kun-
nende alsdan veilig voor de haven loopen; maar zoo er in plaats van een Vlag een Vuur
te voorfchijn komt, om alsdan in de haven te willen inloopen, zal niet als met het groot-
11e gevaar vergezeld gaan.
Ook dient, in den lirikflen zin te worden nagekomen bij zulken, die uit den Zuiden na
deze haven komen, dat bij Springtij en de wind hard waaijende uit een der üreeken van
Z. Z. O. tot Oost, dat_ vaartuigen diepgaande 10 voet, door de Sleeweg kunnen komen;
dat het zein geheezen zijnde, en daar door gezien kan worden dat er water genoeg op de
drempel is v maar dieper gaande Schepen moeten benoorden de Klip om houden, aldaar uit
dc Vloedllroom komende. Zoo dra men binnen de Klip is,houd men af lot dat deBurgess of
tweede Pierhoofd aan de oostzijde gebragt zij, nagenoeg een zeilsbreedte open of vrij van
de Oost Pierhoofd; houd dan op de haven in, en het is dikwijls waargenomen, dat menig
Schip of Vaartuig bij het inloopen, aan de Klip een al te groote afftand latende, de oor-
zaak is dat zij zoo veel moeten afhouden, dat zij voor de rolling of in een lijn moeten
aflopen, de kop van 't Schip neerllaat, en dus na de Lij vervallen, en daar door qip
ftrand geraken.
Het merk om door de Sleeweg te zeilen, is de tweede kant, aan de westzijde van de
haven, vrij vari het West-Pierhoofd.
Met Springtij loopt de Vloed aan de wal tot half vier uren, buiten in de ruimte tot zes
uren; de loodrechte rijfing is 16, bij doode Tijen 10 voet, bij holle zee fchijnt het alleS'
Branding tusfchen de Klip en de midden,, en als zulks gebeurd bij oostelijke winden dan
zet het Tij of Stroom weinig om de Zuid.
Runswick-baai, een goede wijkplaats voor Schepen bij ftorm weder, leggende 1 Engel-
fche Zeemijlen N. W. ten N. *an Whitbij, en is fchoon van Klippen; er kunnen 18 zeilen
in geborgen worden op 5 a 6 vadem bij laag water, maar legt uit den Noorden geheel
open. De merken om deze Baaij in te lopen, is een binnenlandfche heuvel, genaamdi
Brownhill, in een gebragt met de Kalkoven aan de westzijde, tot dat de hoogte of grond
waar op dezelve ftaat, in het hooge Land daar agter in komt, alsdan komende op de diepte
van 4i vadem kleigrond.
Schepen op deze Kust zijnde, benoorden Runswick-baai, tusfchen dezelve en de mond^
van de Thees, mag den oever daar overal aanlopen, mits houdende Whitbij-abbeij vrij van
Ketileness-punt, zijnde de oostpunt van de Baai.
Ongeveer 13 Engelfche Mijlen ten Noorden van Whitbij is de aanmerkelijke Kliff",. ge-
naamd de Hunt-kliff; de koerfen zijn N. N. W, 7 Engelfche Mijlen, en dan W. Nv W..
6 Engelfche Mijlen. Van Hunt-klifT iia Hariepool is N. N. W. 3 Engelfche Zeemijlen en
Suterpunt Noorden 7I Engelfche Zeemijlen, f-let inkomen van de Tees legt tusfchen Hunt-
kliff" en Hartepool; de afftand van de laatste is 7 Engelfche Mijlen.
Als men de wil heeft na de Tees, ftuurt len Noord-west waards van Hunt-klifT, en brengt
een kenbaar hoogte, fElwick Baken;, ftaande naast de zuidelijkfte uiteinde van het hooge
Land in Durham ,. in een met de midden van Seaton , houd deze koers tot dat men de-
Sears voorbij is, die droog valt bij half Ebbe, en die legt een Engelfche Mijl N. Oi ram
Redcar: de voorengemelde hoogte in een mee het noordeinde van Seaton zal u. veilige lei-
■ H 3, detti