Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
S« AANWIJZING VOOR BRIDLINGTON-BAAI, &c.
Kerk van Marfleet, in 't N. ten O. itl een gebragt met het binneneinde van het hoofd, van
Marfleet, en het zuidelijkfte huis met de witte vensters in Paul, even vrij van het hoofd
in Paul in het Z. O-
Een lange uitgeftrekte vlakte van de westwal, zich uhftrekkende, even boven de Rheede
van Whiteboot, ongeveer een derde van de wijdie van de Rivier, waar op maar lo a 12
voet bij laag water, dus laat het water een uur gewasfen zijn, bevoorens eenige beweging
te maken-, om opwaards te zeilen, en op weg zijnde, loopt dm oostwaards aan, tot'dat
de Straat in de Stad Paul word open gezien, het welk het merk is, na Paul-kliff fluurende
dan wijders in 't Kanaal N. N. O. en N. ten O. in s a 6 vadem; op zijde van 't Kliff is
7 vadem, eu een weinig beneden het Kliff en dig: aan de wal is de Rheede van Paul
maar de hardheid van de grond en de fneilopende Stroom maken het tot een der onaange-
naamlle Rheeën in de Humber.
Van de Rheede van Paul ftuurt N. W. ten N. en N. W. om het Sklttersfand heen, zor-
gende om de Kerk van Marfleet een fcheepslengte vrij te houden, beoosten het hoofd van
Marfleet; loopt op deze merken, tot dat de zuidelijkfte huizen, in Paul, in een komen met
deszelfs hoofd, en zoo voort, dat de Kerk van Mafleet en hoofd in een komen; zullende
alsdan de Moolen, bij de Kalkbranderij ftaande, vrij zijn aan hef wes'.einde van de Stad, van
het hoofd; dit zijn de merken na de Rheede van Huil, in het Kanaal van Paul tot aan de
Rheede van Huil is 9 a 10 vadem diepte, met een tegenwind, en reeds om de pont van
Skitterfand gekomen zijnde, kan men dezelve aanloopen tot op 6 a 5 vadem; maar tegen
de vlakte aanleggende, die een groot eind van de noordwal aflteekt en fteil is, neemt die
niet nader als op 8 vadem, om dat de Siroomen zoo wel Vloed, als de Ebbe, fterk op
dezelve aanvalt, alzoo het moeyelijk is om een Schip, daar bij toeval aan de grond raken-
de, weder vlot te krijgen.
De Ankerplaats op de Rheede van Huil, is op zijde van de Garnifoen plaats, of een
weinig benedenwaards, op 5 a 6 vadem. Van voornemens zijnde om in de Haven of
Dok te gaan, slsdan mei vlqcijend Tij tegen de wal aanlopen bij de hoek van deDolphijn,
en gereed zijn om na biiinen te werpen.
Tijen. Uit de Spurn zet dc Vloed over na de Sandhalc, zoo als vooren reeds gemeld
is; tusfchen de Spurn en het oosteiade van de Buil, zet de Siroom N. N. W., cn ver-
der in loopt de Stroom N. W. bet Kanaal op. Te Huil is het Voltij om 6 uur en het
•water rijst boven de 20 voet; de Stroom loopt zoo fterk in de Humber, dat zoo een
Schip aan de grond kwam te geraken op de Foulholm of Skitterzand, is het zelve in ge-
vaar om tetftond in te wellen. ' •
Aamvijzwg pan de Humber na Flamborough-head.
T>e Spurnpunt, de Stonebank, Newbank,en Newfand,gepasfeerd zijnde,en dat het hoog
Land van IDimtingion vrij fchijnt te komen van het Land ten Zuiden van hetzelve , alsdan
ftuurt N. 4 O. 33 Engelfche Mijlen na Flamborough-head; en zoo dit in de nacht mogte
gebeuren, alsdan zoo fpoedig als men de westhoek van de Stonebank voorbij is, ftuurt dan
O. Z. O. langs de kant op de diepte van 4 a 5 vadem, tot dat de diepte tot op 12vadem
is vermeerdert, alsdan loopt men met voorfz. koers buiten dc Newfand, en nemende dc
koers na Flamborough-head, zoo als boven gemeld is.
Flamborough-head, Lighthoufe, the Smithick, Bridlington baai, &c. — Aan Flamborough-
head is een Vuurtooren opgericht, 400 IJards of halve Roeden binnen de uitftekende hoek,
digt aan een uithoek, aan de zuidzijde van Silex-baai, als zijnde de eenigfte plaats bij da
Head daar een Boot aan I-,and kan komen en 't Kliff beklimmen.
H«t beftaat in een Draaivuur met drie zijden, ieder met zeven Lichten, en met Rever-
beri