Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR DE RIVIER VAN HUMBER. Jy
detn bij laag water. De aanwijzende merken door dit Kanaal zijn: de Kerk van Killingholm
vrij ten Noorden, van de Mouterij van Stalingborough. In iiet Kanaal, tusfchen het oostcind
van de Middle, en de Ton van Clean-zand, is 5, 7 en 4 vadem, en tusfchen de voor-
gaande, en de punt van Spern is 4, 8, lo, 9 en 7 vadem bij laag water. Het Kanaal aan
de noordzijde van de Middle is li Engelfche Mijl wijdt en heeft 8 en 9 vadem bij laag
water; er is een goed merk op , het laage Vuur zigtbaar vrij, van het hooge Vuur ten
Zuiden.
Onderrigting, om op te zeilen na de Rheede van Withebood of na Huil. Men moet de
Ton van Burcum.aan Bakboordzijde brengen; de wegwijzende merken,langs de noordzijde
van de Burcum, is de Kerk, van Kiihngholm, vrij ten Noorden van Stalingborought Mou-
terij , Czynde een roode en groote huifing aan de Kust van Lincolnshire,) zijnde alsdan de
koers N. W.; in het midden van het Kanaal, is 10 a 13 vadem water. Zoo de wind
fchraal is uit den Zuidwest hoek, houd dan bij 'n zand langs,.op 5 a 6 vadem; doch hoo-
ger op komende, neemt hem dan niet nader als 7 en 8 vadem, en bij Stallingborought-flat,
die zeer fteil is, en zich omtrent een kwart Engelfche Mijl, van de wal affteekt, en de
zijde, of kant,waar de Ton van de Foul-holm legt,zoo dat de Kerk van Imingham in een
word gebragt, met het Schaapherdershuis, aan de wal van Lincolnshire; deze merken zullen
u doorleiden nagenoeg W. N. W- Tusfchen de bovendeelen van het Flats, en de Ton van
Fouiholm, zijn de merken voor het bovendeel van het Flats, de Tooren van Patrington,
vrij van het oppereind van het Eiland Suuk.
De Ton, van de hoek van Fouiholm, is een witte, en legt op 4 vadem bij iaag water;
het is zorgvuldig om bezuiden de voorfchreven Ton om te loopen, om dat de Vloed zeer
■ ftreng op deze gevaarlijke hoek aanzet; beneden de Ton, is na binnen 9 a »o vadem. Zoo
gij met een Vloedftroom, bezet moogt raken op die hoogte, zoo is het beste om terllond
ten anker te komen, als ook bij een flappe wind, of flaauwe koelte niet zuidlijk op kunt
komen, laat dan direct het anker vallen,In 't midden van het vaarwater, even beneden de
Ton van Fouiholm,alwaar 12 a 14 vadem bij laag water is. Op zijde van deze Ton zijnde,
fluurt N. W. tot dat de Kerk van Grimsbij overeenkomt met de Mouterij van Stalling-
borough : .ftuurt op deze merken aan nagenoeg N. N. W- tot Whiteboot; in het laveerea
moogt gij de Kerk een fcheepslengte van de Mouterij , over wederzijden, open brengen.
In de Bogt aan de Z. W. wal izijn twee droogtens, waar tegen aan 10 vadem diepte i«.
Op de middelgrond is 4 a 5 vadem water, en tusfchen de middelgrond en Fouiholm is 6
en 7 vadem bij laag water. Als de Stad van Paul even vrij komt bewesten Paul-kliff. Zal
u veilig leiden langs het zand tot op de Rheede van Paul. In 't vaarwater is 9 a 10 va-
dem, tot digt op zijde van de middelgrond, die beoosten Whitebood's-Rheede is leggende,
waarop maar 3 of 4 vadem met laag water is.
Op de Rheede van Grimsbij is het best een Loots te nemen, zoo men er niet wei bekend
is, en bijzonder bij Springtij, als wanneer de Stroomen onbedenkelijk fnel zyn, dat als
men mogt aan de grond raken > op het Skitterzand,en aan de Fouiholm,men in het grootfte
gevaar komen kan van vastwelllng, aan den grond zittende.
Het Kanaal voor Whitebood, legt bij de westwal; om de zuid- of benedeneind, van de
Rheede, zijn twee kleine Riethutten; op een derde van de weg derwaards, na Skitterhoufe
en dicht aan de wal, is de beste Rheede. De merken westwaards is de Kerk van Grims-
bij, een handfpaakslengte vrij van de Mouterij, van Stalingborough,ten Westen, en de dwars-
merken zijn: dc Kerk van Patrington ten Noorden, even vrij van een ongemeene ftam of
boom, genaamd Saltrush ; op deze merken heefc men bij laag water 5 a 6 vadem. Een
weinig beoosten deze Rheede heeft men een middeldroogte, waar op maar 15 a lö voeten
bij laag water; beoosten deze droogte en Fouiholm is 6, 7 en 8 vadem water.
Daar is een Baken aan de N. O. zijde van de Skitierzand geplaatst, de Koepel van de
H Kerk