Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
S6 ^ AANWIJZING VOOR DE RIVIER DE HUMBER.
Om in da Hawke te ankeren, 't welk de beste Rheede is bij N. O. en Oostelijke win-
den , brengt dan de punt in 'c O. Z. O. of Z. O. ten O., of het kleine Vuur een zeils-
breedte ten Oosten van het groote Vuur, en dan ten anker op 5 a 6 vadem bij laag water.
Voor dezen wts de ri.zing van het water bij doode Tijen van 12 tot 19 voet en bij Spring-
tij 26, 27 of 28 voet.
Bij de Spurii bij VoUe en Nieuwe Maan is het volle Tij een kwartier over vijf uren,
bij de Sandale om 6 uur op de ru.mte, op den afftand van 738 Mijlen is 4iet vloeijend
tot half agt uren.
De Vioed loopt dwa'-s over de Mond van de Humber, | uur bevorens die naar binnen
trekt, en vervolgens dwars over na Lincolnshire-kust V/. Z. W., tot dat het Vuur van Spurn
in het N. O. komt, dan loopt lij N. W. en N. ten W. tot in de Hawke cn dan direct na
Trinitij • zand.
iVotó. De Ebbeftroom komt uitwaards in de Hawke een geruime tijd bevoorens het
hoog water dc wal is.
Bij het inzeilen v3n de Humber in agt|te nemen van niet kort bij de Sandale te komen,
ten zij de wind in het Z. W. kwartier mogte zijn, alzoo de N. O. hoek zoo verre af legt,
dat bij Vloedtij, en met een Z. O. wind er langs willende loopen, op 4 of s vadem dezelve
niet kunt te boven ftreeven.
Als men de Spurn met een Z. westelijke wind inloopt, met voornemen om ten anker te
komen, dan is de beste plaats in Grimsbij-rheede; na dat men de Ton van de Buil gepasfeerd
is, loopt dan N. W. op langs het zand op 6 of 7 vadem.
Bij de'nagt houd dan het laage Vuur een handfpaaks lengte vrij ten Zuiden van het hooge
Vuur, en deze merken zullen u op de Rhede brengen.
Deze koers houdende zal men de witte Ton van de Middle noordwaards brengen.
Grimsbi" Rhéde. Met Zuidelijke en Z. W. winden, is het verkieslijker om in de Hawke
ten anker te komen, ftuurt alzoo N. W. langs de noordzijde van het Bull-zand, in 6 en
7 vadem water, in het Kanaal, tusfchen het westeinde van de Buil en dc Ton op Clean-zand,
»Idaar zet de Vloedftroom fterk om de Noord en de Ebbe om de Zuid. De Ton van
Cle3n-zand gepasfeerd zijnde, ftuurt dan W. N. W. ; en 3ls men drie vierde van de weg
tot aan de zwarte Ton van de oostzijde van het zand, genaamd Borcum, gekomen is,
is men op de Rheede van Grimsbij. Groote Schepen gaan uit de Stroomlijn van de Ton
leggen op 5 a 6 vadem bij laag water-, kleine Schepen gaan binnen de Stroomlijn leggen
van de Ton, en een weinig beneden hem, in 9, jo, ir of 12 voet bij laag water,
mits in agt nemende bij het ten imkei; komen of het Spring- of Dood-Tij is-, het water
rijst hier bij Spring- 20 a 30 voet en bij daaglijkfche Tijen 12 n 15 voeten.
De Ton van het oosteinde van Burcum legt 2! Engelfche Mijlen ten Noorden van
Cieaness, 2= Engelfche Mijlen N. W. ten W. van de Ton van Cleaness zand en 6 En-
gelfche Mijlen N. W 4 W. van de Spurn-punt; de dwarsmerkan zijn Grimsbij Kerk, Z. W.
ten W. i \V. ; het Burcummér-zand legt van de Ton omtrent 3 Engelfche Mijlen N. W. en
is een kwart Mijl breed. Tusfchen de Tonnen van Burcum en die van Cleaness-zand is
5,637 vadem bij laag water, en tusfchen de laatste en die van de Spurn punt is 5,
7, 8 en 7 vadem-, tusfchen Burcum en de Zuidwal is 8 en 9 voet bij laag w3ter, de
geheele weg door, tot de Stalingborough-kiln.
De Ton van de Middle legt 2 Engelfche Mijlen O. 4 Z. van de Ton van Burcum, 2I En-
gelfche Mijl Noorden van de Ton van Clean-zand, en 44 Engelfche Mijlen N. W. 4 W. van
de Spurnpunt; hij is wit, en ligt op 3 vadem. Van deze Ton, legt de Kerk van Patrington,
nagenoeg O. N. O- cn de Kerk van Grimsbij W. Z. W., en de Middle ftrekt zig uit van
de Ton een Engelfche Mijl W. N. W. en is een kwart Mijl breed, en aan het oosteinde van
die Bank is 3 vadem bïj laag water, èn aan het westeinde nagenoeg 15 voet; dat einJe legt
boven een Engelfche Mijl O. 4 N. van de Ton van Burcum; tusfchen beide is 7 en 9 va-
dem