Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 AANWIJZING VOOR BOSTON-DIEP.
Ton aan het Oostend van Scullrig, een fmal zand, leggende ten naasten bij in het midden
van 't Kanaal, zich uitflrekkende meer als 2 Engelfche Mijlen westwaards, als men
bij de Ton is: van het oosteind van Wainfieei; is de koers na binnen tusfchen de
Ton van het oosteinde van Scullrig en de Wainfleet-fand of Flat Z. W. ten W. de
Verheid van 3 Engelfche Mijlen, kunnende ook aan de andere zijde van de Scullrig; ech-
ter is het Noord-Kanaal de beste, om reden dat het Flat doorgaande afgebakend is. Aan
de noordzijde van de Scullrig is 4 vadem, en aan de zuidzijde 6 en 7 vadem bij laag
water. Het Flat ftrekt omtrent i i Engelfche Mijlen van de Saltmarsh, en heeft vijf Baa-
kens aan de eene zijde; van het oosteinde van Wainfleet-haven tot aan het Baken van het
westeind, heeft de ftrekking van 13 Engelfche Mijlen W. ten Z.; het Kanaal tusfchen het
Flat en de [Scullrig is boven een Engelfche Mijl wijdt, ten westen van de Scullrig; het
Kanaal tusfchen het Flat en de noordzijde van het Long.fand is wel li Engelfche Mijl
wijdt, en is ten westen op het naauwst, en bij het vierde Baken ^ Mijl wijdr. In dit
Kanaal is 6 tot 7 vadem bij laag water; de Banken zijn aan wederzijden fteil, en wel
bijzonder het Long-fand. De Schepen komen gemeenlijk ten anker tusfchen het vierde en
vijfde Buken , en wagten na een Loots om hun door het nieuwe Kanaal bij de Scorp te
brengen, daar de Schepen aan de grond komen te leggen in zagte kleij bij laag water.
Ttjen, in de Rheede van Wells. Het Tij van Vloed loopt W. ten N. i N. en loopt
bij Volle en Nieuwe Maan tot 4 uren ; vier Engelfche Mijlen verder van de wal Joopt
het W. § N. en loopt tot kwartier over vier uren, tusfchen het noordeind van Dowfing-
fand en het zuideinde van Inner-Dov\fing , en alzoo na buiten; bij het noordeind van de
Dowfing zet de Vloed Z. W. ten W. i W. en loopt tot half zes uren omirend in de
midden tusfchen de Dowfing en de Kust van Lincolr.shire, zet de Vloed Z. Z. W. en
loopt tot zes uren: de loodregte rijzing van het water in Lijnnwell is 20 voet.
Aanwijzing mn Boston-Diep tot de Humber,
De directe koers van uit Boston-knock tot de Humber, tot aan de Inner Dowfing, is
N. ten O , de distantie 10 Engelfche Zeemijlen ; doch daar zijn een menigte opwellingen
in dezen doorgang, hier agter nader te befchrijven; dc veiligfte koers om die reden is
N. O. i N., 5 Engelfche Zeemijlen, en N. ten W., nagenoeg 6 Engelfche Zeemijlen ,
ten einde toe te geven op de Tijloop, &c.
Bij Ingoldmeals Flat, die 3 a 4 Engelfche Mijlen uitftrekt van de wal bij de Kerk van
Ingoldmeal, daar zult gij 5 vadem water vinden by laag water, verder' af is 7, 8, 9 en 10
vadem; tusfchen Ingoldmeal en Trustorp-richel is 6 a 7 vadem. Trustorp-richel is een op-
welling van zagte grond, leggende 3^ Engelfche Mijlen O. Z. O. van de Kerk van Trus-
torp, hebbende maar 9 a 10 voei bij laag water; nagenoeg een Engelfche Mijl bezuiden
de Kerk van Trustorp legt het noordeinde van de Clayhuts, ftrekkende over de twee En-
gelfche Mijlen zuidwaards uit en is op zommige plaatzen nagenoeg | Engelfche Mijlen van
de wal, O. J Z. van de Kerk van Thedleshorp. Verder een Engelfche Mijl van de wal
legt een Bol, waar op 6 voet bij laag water O. ten Z. van de Kerk van Thedleshorp, en
nagenoeg 6 Engelfche Mijlen van de wal legt een andere opwelling, waar op maar 3 va-
dem bij laag water; tusfchen de Riggel van Trusthorp en de Rofe hole is 7 a 8 vadem.
Deze plaatzen leggen op een afftand, den eene van den anderen, van 5 Er.gelfche Mijlen;
de Rofe-hole legt O. i Z. van de Kerk van Saltfteet, 2i Engelfche Mijlen van de-wal,
daar is 9, 10 cn 11 vadem op met laag water; omtrent 6j Engelfche Mijlen van de Rofe-
hole N. ten O- legt de N. O. gedeelte van de Sandhaie. De merken om er vrij van te
zeilen is de Tooren van Patrington, Mei vrij ten Oosten van het Vuur van Spurn In
het N. len W,
Als