Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
53 VAN LIJNN-DIEP TOT BOSTON-DIEP.
alsdan vrijelijk Iluuren W. ten Z., tot voor de Ton aan de Iioek van de Sunk. Deze
Bank is aan hiaar oostcind digt aan fteil; echter li Engelfche Mijl na binnen i:ijnde kan
men hetzelve naderen tot op ó vadenr, de Ton van de Sunk voorbij zijnde, alsdan te han-
delen als volgt:
De koers van Stukij, tusfchcn het noordeinde van Docking fand , (en ten naasten in de
midden tusfchen beide gronden) en het zuideinde van de binnen Dowfing, is nagenoeg
ÏJ. W. ten N.-, cchtcr dezelve rigtende na de loop van het Tij, niet te nemen of te geven,
alzoo de VJoed VV. Z. VV. loopt en de Ebbe O. N. O. Houdt nan om N. W. § N. te
fluuren, tot dat de Kerk van Addlethorp in het N. W. ten VV. f VV. komt, in een met
de Kerk van Ingoldmels; ftuurt op deze merken aan, tot dat de Vuurbaaken van Hunftan-
ton in de ftrekking van u is Z. Z. W, i VV., alsdan is uw tusfchen de gedeelte van Dor-
king-fand cn de opwellingen van 3 vadem voorbij, die omtrent 2 Engelfche Mijlen van
dezelve leggen in *t N. N. O., het zuideii;d van de Inner-Dowfing zal dan N. O. ten O. | O.
van u zijn, 4 Engclfche Mijlen, en de Ton van Lijnn-knock Z. W. Engelfche Mijlen.
Van Stiskij,of Stukij-opwellingcn.tot aan deze platts is 8 , 9, 10, 7, 9 en 10 vadem bij
laag water; de koers op de Lijnn-well na de Ton van üe hoek aan de Sunk zal dan
Z. W. i W. I3i Engelfche Mijlen van u zijn; en weest oplettend om de Ton op de
Lijn-knock iJ Engelfche Mijl oostwaard te pasfeercn.
Lijnn-knock is een kleine droogte, waar op 7 voet bij laag water, met een Ton op
dezelve, en legt op 32 vadem leggende van het Vuurbaaken van Hunftanton Z. Z. W.
en Boston-knock Ton N. W. ten N. 2 Engelfche Mijlen; de Wcll, tusfchen de Knock ea
Burnhams-flat en Woolpack, die 4 Engelfche Mijlen van de Kust uitfteekt, 6 Engelfche
Mijlen biced is, en heeft 7 tot 16 vadem bij laag water. Tusfchen Lijnn-knock ca
Boston-knock is J cn 5 vadem, de Ton van de Sunk legt van de Ton van Lijnn-knock
Z. Z. W. è \V. 10 Engelfche Mijlen; tusfchen beide is 6, 9, 12, 16, iS , 20, 16, 10
cn 7 vadem bij laag water: de hoek van de Long-fand legt van Lijnn-knock W. ten Z.,
op de afftand van Engelfche Mijl, tusfchen beide is ö, 9, 12 cn 10 vadem bij laag wa-
ler; de laatste diepte is nabij de hoek van Long-fand.
Boston-diep en Ltjnn-well. De Loi^g-fand ftrekt VV. ten Z. en O. ten N., 9 Engel-
fche Mijlen, en is li Mijl breed op de hoek; cn droog op zommige plaatzen bij laag wa-
tör. Dit Zand aan het onsteind en aan de hoek en wal , 2 Engelfche Mijlen westwaards
•van de hoek, is zeer ftcil; maar verder westwaards is ö, 5 cn 4 vadem; langs de
zuidzijde de VVell, tusfchen dc hoek van Long-fand en de Middle, die tusfchen de Wool-
pack en het oosteinde van de Sunk is leggende, is 5 Engelfche Mijlen breed, met 10, 12,
18, 16, 14, 10, 8 en 6 vadem bij laag water; de laatste diepte is bij de Middle. Lijnn-
well, tusfchen Long-fand en de Sunk, is 4 Engelfche Mijlen cn een halve Wijdt, met 7,
10 , 12, 9, 7 en 5 vadem bij laag water; de laatste diepte is bij de Sunk. De merken
xoor de hoek van Lorg-fand is de Tooren van Docking, even open met de Tooren van
Holm, ten westen, in het Z. ten O. i O. cn het V^uurbaaken van Hunftanton Z. J O., 7 En-
gelfche Mijlen afftand. In de wind opwerkende, loopt de Long-fand niet nader als 12 va-
dem , voor dat gij boven de hoek zijt gekomen; aan de oostzijde kunt gij hem aaaloopen
tot 10, 8 en ö vadem, naarmaate gij na boven komt; aan de oostzijde is de grond zoo week
dat het lood er in blijft fteeken.
De Ton aan het westeinde van de Sunk legt 4 Engelfche Mijlen Z. Z. W. van de hoek
van Long-fand en 2I Engelfche Mijlen N. W. ten N. van het Vuurbaaken van Hunftanton,
tusfchen de hoek van Long-fand en de Ton van de Sunk is 10, 16, 20, 14, lo, 8 en 6
vadem bij laag water, de laatste diepte is digt bij de Ton, Engelfche Mijl; Z, Z. W. ^ W.
van deze Ton legt een Ton aan het noordereind van Ferrerfand, daar tusfchen 6, 5, 4 en 3
vadem bij laag water; de Schepen die den dag afwagten, om de Ton van Ferrer voorbij to
va-