Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
53 VAN LIJNN-DIEP TOT BOSTON-DIEP.
De gemren aan de Zuidzijde bij het inkomen van Lijnn-Dlep.
Burnhams-Flat is een lang Zand aan de zuidzijde bij het inkomen van Lijnn-diep, drek.
kende met de Woolpaek, die a^n het westeinde legt , 6 Engelfche Mijlen Oost en West,
het Is 4I Engelfche Mijlen breed op het breedfte deel-, een gedeelte van dat zand is droog
bij laag water; het oosteinde legt N, N. O. é O. 3 Engelfche Mijlen van de Schurfdkop-
pen, en het westeinde ai Engelfche Mijlen N. è O. van St. Edmunds punt. Het Kanaal
tusfchen de vlakte en de Schurfdkoppen is ij Engelfche Mijl wijdt, liebbende 3 tot i
vadem met laag water , tot ten westen van de haven van Brancaster; de binnenkant van
de vlakte legt a Engellche Mijlen van de wal; tusfchen beide is i en 2 vadem water.
Te Brigtgirle, of fraaije Gordel, een kleine Bank, leggende een Engelfche MUI beoos-
ten het westeinde van het Eiland , ten oosten van de haven van Brancaster, ftrekkende
2 Engelfche Mijlen N. O. ten O. en een half Mijl breed; tusfchen deze Bank en het
Eiland is maar 5 a 6 voet bij laag water, het zuideind legt een Engelfche Mijl van de
Zoutpoelen of (Salt-Marsh) van de wal, tusfchen beide is 2 vadem water; het noordeinde
legt nagenoeg li Engelfche Mijl van het oosteinde van Burnhams vlakte, waarin tusfchen
beide l a li vadem bij laag water, en ij Engelfche Mijl N. O. van dat einde van de
Brigt-girle is het zuideinde van een rug, uitftrekkende N. ten W., 2 Engelfche Mijlen
na binnen, van de kant van de Flats J Engelfche Mijl, en Mijl aan haar oosteinde,
ten Oosten cp, hebbende alleen maar 6 voet bij laag water, en tusfchen deze rug en de
vlakte is 3 vadem.
Om door de Brigt-girle en de Flats door te ftuuren, alsdan brengt het Kasteel van Holk-
ham niet vrij van de Kerk van Holkham, (het geen het merk is voor de oostzijde van
de Brigt-girle,) voor dat de Moolen van Brancaster in het midden van de zandheuvels,
genaamd Scaldheads, of SchuifdKoppen , is gekomen. Deze Moolen in een met het west-
eind van de Scaldheads zal u door de beste diepte leiden.
Om te zeilen na Lijnn-diep. Zodanige die bekend zijn, uit den Zuiden komende,
gaan tusfchen de Burnhams-Flat en de wal; de koers van Stukij-overfalls tot aan het inko-
men van de doorgang, tusfchen Burnhams-Flat en de Brigt-girle is nagenoeg W. N. W.,
6 Engelfche Mijlen: tusfchen beide op het diepfte water is 6, 5 en 4 vadem ; deze door-
gang is altoos gevaarlijk en op zommige plaatzen is de diepte maar een vadem bij laag water.
Het is noodzakelijk om oplettend te zijn, dat 4 Engelfche Mijlen ten Oosten van het
oosteinde van Burnhams-Flat en N. ten O. van de Kerk van Wells , en 5 Engelfche Mij-
len van de wal, eenige opwellingen leggen, waar op 9 voet met laag water.
Ten Westen van de Kerk van Thornham en een Engelfche Mijl oostwaards van St. Ed-
munds punt , digt aan de wal , legt een Ton, om te waarfchuwen voor eenige opwellin-
gen , aldaar leggende in 't midden van het Kanaal, tusfchen de wal en de Fiats, waar op
5 voet bij laag water.
Middle en Sunk, W. ten Z,, een halve Engelfche Mijl van de Flats, is een Bank, ge-
naamd de Middle, ftrekkende W. Z. W. en O. N. O. een Mijl breed aan het breedfte
deel; de merken voor het westeinde zijn : de Kerk van Thornham, open ten Oosten van
St. Edmunds-punthet Kanaal tusfchen het middelzand en de punt is li Engelfche Myl
wijdt, het oosteinde van Hunftanton-klifF in het Z. Z. W., 2i Engelfche Mijlen van het
westeind van het Zand, en het oosteinde van een Bank, genaamd de Sunk, is In het
W. ten Z., il Engelfche Mijl;er loopt een Rugge, van den eenen tot den anderen,waar
op maar 6 voet bij laag water; de merken om over deze Rugge te zeilen, na de en ia
de Well, is de Kerk van Thornham, in een met St, Edmunds-punt; de Schepen moeteo
wagten tot dat de Vloed, water heeft aangebragt , zo als het diep gaan van het Schip ver-
eischt: 200 dra men over de Rug is komt men fpocdig in 8 a 10 vadem water, en mogen
Ga al3-