Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN FOULNESS TOT FL AMBO ROUGH-HEAD. 49
vadem•, aan de oostzijde 9 a 10 vadem bij laag water, N. W. i W,, 4 Engelfche Mijlen
van het noordeinde van de Buiten-Dowling, is een kleine droogte vin 3 vadem; 6§ Mijl
verder in dezelve wijzing, Icgc de kleine Zilverput, waar in tusfchen de 40 en 50 vadem
water, en tusfchen deze Put en de droogte is J2 a 13 vadem bij laag water. De Tijen
aan de noordzijde van deze droogte loopen in onderfcheidei:e rigting; de voorde Kwartier-
Vloed loopt Z. W. ten W., Halfvioed Z. O. ten Z. de Agtervloed O. N. O. en de
Ebbe in legenpeftelde rigting.
Inner Dowjing, N. N. W. è W., 36 Engelfche Mijlen van Foulness en I3i Engelfche
Mijl N. W. ten W. van 't drijvend Vuur, 22 Engelfthe Mijlen Z. ten O. 4 O. van de
Spurn, en 10 Engelfche Mijlen O. ten Z. van de Kerk van Tiusthorp, legt het noord-
einde van de Binnen-Dowfing, ftrekt zich 54 Engelfche Mijl uit en Is J Mijl breed.
Deze Bank valt droog met laag water;digt aan dezelve, aan de westzijde, is 10 \adem, aan
de oostzijde 9 vadem en aan de zuideinde 8 vadem; digt aan het noordeinde is 10 vadem
bij laag water. Aan het zuideindc is een zwarte Ton, leggende op 3 vadem water; deze
Ton legt O, 4 Z. van de Kerk van Irgoldmels; tusfchen beide is 10, 14, 12, 9, 8, 7,6
en 5 vadem bij laag witcr ; de Vloed bij de Dowfing vloeit bij Vo'Ie en Nieuwe Maan tot
half zes uren cn de Vloed loopt nagenoeg W. Z. W. cn de Ebbe het tegendeel.
Dockin-Jand ISc. N. W. i \V., 27 Engelfche Mijlen van Foulness, 8 Engejfche Mijlen
Z. ten W. van de Ton van het zuideind van de Binnen Dowfing, 12 Engelfche Mijlen
Z. O. van de ICerk van Ingoldmels , cn 11 Engelfche Mijien N. O. i O. van het Vuur-
baaken van Hunftanton , legt het noordeinde van de Dockin-fand , zich uitftrekkende Z W. i Z.
3i Engelfche Mijl en i Mijl op zijn breedfte deel aan het zuideirde, en fmalder op de
punt aan het noordeinde» het ztiideinde van dit Sand legt een Engelfche Mijl van de noord-
zijde van Burnham-vlakte, en raakt aan de vlakte door een fmalle rug, waar op maar 2, 3
en 3i vadem met laag water, een Engelfche Mijl N. O. ten N. Van het noordeinde van
Dockln-fand zijn twee opwellingen , ftrekkende nagenoeg lè Mijl verder in dezelve rig-
ting , waar op 2 a 3 vadem bij laag water. Tusfchen het noordeinde van Dockin-fand en
de Ton aan de Binnen-Dowfing is (5 en 8 vadem, en tusfchen de voorgaande en de wal
van Lincolnshire (bij de Kerk van Ingoldmel,) word 9, 10 cn 5 vadem bijlaag water
gevonden; dc Vloed aan de westzijde van Dockin-fand loopt nagenoeg W. Z. W. en de
Ebbe het tegengeftelde.
£>e koers van Foulness tot de Hutnber, ^c.; dat is de koers van het vaarwater van
Foulness, (te weten van ten naasten bij halfweg tusfchen Foulness cn het noordeinde van
Hasborough-fand,) na dc Humber en westwaards na de Dudgeon, is eerst N. N. W.
S Engelfche Zeemijlen, dan N. N. W. i W., 11 Engelfche Zeemijlen, en dan verder
zeilende ten Oosten van Dudgeon, is de koers N. 4 W., 8 Engelfche Zeemijlen, en dan
N. W. è N. , 12 Engelfche Zeemijlen: in 't doorkruisfen van de diepte moet men altoos op
de loop der Stroom bedagt zijn; de Vloed zet naar her Westen, en de Ebbe het tegen-
deel; ook moet men alsdan de nodige omzichtigheid nemen voor de Cromers Banken en
voor de droogtens aan het Z. W. van de Dudgeon, &c.
Aanwijzing van Foulness tot de Rheede van Lljnn cn de diepte van Boston.
Menigvuldige plaatzen aan deze Kust, tusfchen Foulness en Blakeneij, zijn fteenagtig;
dc res voortzettende van Blakeneij van de diepte van 12 vadem van voor Foulness, ftuurt
dan N. N. W. 1 W. nagenoeg 5 Engelfche Zeemijlen, tot dat de Kerk van Blakeneij in
't Zuiden van u is; weest opmerkzaam om de opwellingen, enz. te vermijden, hier voren
befchreven , en bijzonder die van Stiikij, ten Westen leggende, de diepte zal zijn 10, 9
en 7 vadem.
G De