Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page

VAN FOULNESS TOT FL AMBO ROUGH-HEAD. 60
Bank firekt N. W. en Z. 0., li Engelfche Mijl en \ Engelfche Mijl breed', op het Z. 0.
emoe is vadem en aan het N. W. einde 35 vadem bij laag water.
Cromer Intvr-Bank. W. Z. W., 7 Enge.fcho Mijlen van Cromer Outer-Bank, N. ten
"W è W. 9 Engellche Mijlen van 't noordeind v;m Hasberough fand, en n Engelfche
Mii.'ea N. O. i N. van Foulness-vuur, legt Croinmer Innet-Baiik, ftrekkende Engel-
fche Mijlen N. W. ten N. en Z. O. ten Z. is een Mijl breed, cn op het midden van
de/e Bank is 4 vadem, 6 vadem op 't noordeinde cn 7 op 't zuideinde bij laag water;
tujfchen deze Bank en de Buiten-Cromer is 17 vadem, en tusfchen de Binnen-Inner Cromer
ei) Hasborough-fand is 12, 20 en 18 vadem, en tusfchen deze en Foulness is 16, 18,
16, 12 en 9 vadem bij laag water.
Overfalls, of opweilirgcn, gelijk bij; en op 5 Engelfche Mijlen van de wal, ftrekken
N. W. ten W. i \V. twee ftiialle Banken, genaamd Sheriiigham en Blakneij's opwellingen.
Het oosteinde van Sheringham opwelling, waar op 4 vadem, in de ftrekking, ten Noorden
vun de Cromer, heeft de lengte van 5 Engellche Mijlen, op het droogfte is 2I vadem
M^ater, zijnde op de midden van dit zand, en aan het westeinde heeft hij 5 vadem, en
verders tot aan bet oosieinde van de Bl.ikeneij opwelling, nagenoeg ter iengte van een
Engellche Zeemijl , is 6 tot 7i vadem, en op de oosteinde van de Blakeneij opwelling
is 5 vadein , cn op het westeinde 3 vadem, en de Kerk van Bbkeneij in 't Zuiden , als-
dan is er maar 10 voet bij laag water; in 'i midden van het Kanaal, tus.fchen deze Over-
falls en het Land, m het N. W. ten N., 10 Engelfche Mijlen van Foulness, is een kleine
droogte, genaamd de Pollard, waar op 3I vadem met laag water, N. W. 4$ Engelfche
Mijlen van Blakeneij en 2 Engellche Mijlen Noorden van Stukij, is ook een gevaarlijke,
meer dan een Engelfche Mijl lang, waar op maar 9 voet bij la?g water, en gena&md
Stukij opwellii;g; dc diepie tuslchen deze droogte en het Land, in het midden van het
Kansal , is 4 vadem.
Dudgeon Cdrijvcnd Vuur) legt 24 Engelfche Mijlen van het Vuur van Foulness, op het
welke 's nagts twee Vuuren branden, en legt vertuid een weinii; bewesten de droogte,
genaamd de Dudgeon: deze droogte logt in de ftrekking van N, N. W. en Z. Z. O.,
nagenoeg 3 Engelfche Mijlen in de lengte en een in de breedte, en heeft 10 voet v^'ater
digt bij het drijvend Vuur met lasg water, en aan de zuidzij^'e is 5. a 6 vadem. Omtrent
een Engelfche Mijl N. O. van de noord oostzijde legt een kleine Bol, waar op maar 2 va-
dem water, en 2^ Engelfche Mijlen N. } W. aan de noord-westzijde van deze droogte
is een andere kleine Bol, waar op maar 2 vadem; digt aan deze Bollen en Dudgeons
droogte en Bank is aan alle zijden 7 tot 10 vadem met laag water.
Alhier vloeijen de Tijen met Volle en Nieuwe Maan tot 6 uren , en de Stroom loopt
door tot half agt uren; de Vloed loopt Zuiden cn de Ebbe Noorden aan. Tien Engelfche
Mijlen van deze droogte loopt de Vloed Z. Z. W. en de Ebbe het tegendeel.
Ten Z. W. van Dudgeon is een droogte, waar van door een fpoedige opneming, op
order van het Trinitij-houfe in 1801, en uit dien hoofde deze particuliere mcdedeeling van
^eze droogte, — als Dudgeon.vuur legt N. O-, omtrent 6 Engelfche Mijlen, de Kerk van
Blakeneij 'Z. J W. Cromer of Foulness-vuur Z. O. ten O. è O,, de Kerk van Holkham
Z. W. i W.;het noordeinde is het naaste aan 't Vuur,doch is echter het droogfte niet; het
zuideinde heeft omtrent 3 vaJem bij laa^ doode Tijen, maar bij laag Spring niet meer dan
14 voet; het is zeer ilnJ en ftrekt zich nagenoeg Noorden en Zuiden in de lengte van
6 vadem af aan het eene eind, en 7 vadem aan het andere, nagenoeg 3 Engelfche Mijen.
Outer Dowfing Het zuideinde van de Outer-Dowfing legt 33 Engelfche Mijlen
PJ. i O. van foulness, in de ftrekking 5 Engelfche Mijlen N. | VV. en Z. i O., en is
een halfEngelfche iVlIjl brceJ, en aan het zuideinde is 6 vadem, in de midden 4 vadem , en aen
het noordeinde aj vadena bij laag water; digt bij deze Bank aau de westzijde is 8 en 7
vi-