Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN FOULNESS TOT FL AMBO ROUGH-HEAD.
47
niet moet ondernomen worden als bij daglicht, als de Tonnen gezien kunnen worden, die
voldoende leidslieden zijn.
De Tijen zetten (lerk in de Gatwaij, de VloedHroom Z. Z. O., zuidelijker, en eindi-
gen om half elf uren bij Volle en Nieuwe Maan; de Ebbe heefc een tegengeftelde loop,
nagenoeg met dezelve fiielheid , dat is 3 knopen en 5 vadem bij fterke Springtij, en een
Schip zal 4 Engelfche Zeemijlen in de 4 uren weggevoerd worden in een Tij , bij gemee-
ne Springtijen omtrent 3 Engelfche Zeemijlen , en bij doode Tijen nagenoeg 5 Engelfche
mijlen ; de Vloed loopt meer zuidelyk buiten Hasborough*fand en bij de Ridge , nageooeg
Z. ten \V., doch niet mediaat zoo ftraf.
Het is hoog water aan de wal bij Volle en Nieuwe Maan bij Hasborough, kwartier over
6 uren, cn bij de Ridge om 7 uur.
DERDE AFDEELING.
Beschrijvingen van de Droogtens, cn onderrlgtingen, om iusschen Foulness eti
Flamborough-liead door te zeilen.
Benoorden van Hasborough-gat, of anders tusfchen Foulness en de Spurn , zijn zoo veel
menigvuldige droogtens en opwellingen , waar door dit gedeelte van de Noordzee voor
Linie-Schepen onveilig wordt, als alleen bij doode Tijen en goed beftendig weer. Dit vol-
gende is een befchrijving van de principale Banken en opwellingen, of hinderpalen die
deze vaart belemmeren.
Leman & Otver. De beftanddeelen van dez?e gevaarlijke droogtens, zedert vroeger tijd
sUengskens aangegroeid en toegenomen , en nu op zommige plaatzen met laag water nage-
noeg droog leggende ; de meeste van dien leggen O. ten N., 9 Engelfche Zeemijlen van
Foulness , Z. O. ten O., ii Engelfche Zeemijlen van de Dungeon drijvend Vuur, en
Z. O. , 22 Engelfche Zeemijlen van de Spurn. De Leman ftrekt omtrent 51 Engelfche
Mijlen Z. " O. en N- i W. en is meer dan een Mijl breed; de Ower is nagenoeg ge-
lijk met de Leman, cn is omtrent 4 Engelfche Mijlen lang en een Mijl breed; tusfchen
deze Banken is een Kanaal van 10 tot 18 vadem, bij de zuidzijde van de droogte is de
diepte van 9 vadem, en bij de noordzijde 15 vadem; bij de Ower, aan de oostzijde, is
17 vadem, en bij de Leman, aan de westzijde, 20 vadem bij laag water. Aan de oost-
zijde van de Ower loopt het Tij in verfchillende rigtingen; de Voorvloed loopt O. ten Z.
en naderhand Z. O. voor het grootfte gedeelte van het Tij, en na hoog water loopt de
Stroom Z. W. ten Z. en de Ebbeftroom in een tegengeftelde rigting ; de Vloed is met
Volle en Nieuwe Maan om 7 uren en de Stroom tot half elf uren.
Haddock Bank. N. i O., 15 Engelfche Mijlen van het noordeindo van de Ower, en
33 Engelfche Mijlen N- O. van Foulness legt de zuideinJe van de HaJdock-Bank, ftrek-
kende 6i Engelfche Mijlen N. N. W. § W. en M Engelfche Mijl breed; op het midden
van deze Bank is 3 vadem , en op ieder eind is 6 a 7 vadem bij laag water, digt aan
wederzijden is 14 vadem; tusfchen deze Bank en de Ower is vsn 14 tot 24 vadem,
N. ten W. , 12 Engelfche Mijlen van Haddock-Bank van het noordeinde derzelven,'en
N. N. O. 4 O., 50 Engelfche Mijlen van Foulness, legt de N. N. O. Kuil, waar in is
40 vadem water; tusfchen deze Kuil en de Haddock-Bank is van 13 tot 16 vadem.
Cromer \Outer-Bank. N.- VV. ten W., 10 Engelfche Mijlen van het noordeinde van
de Leman, 34 Engelfche Mijlen N. ten O. i O. van 't noordeinde van Hasborough-fand,
en 19 Engelfche Mijlen N. O. i O. van Foulness-vuuc legt Cromer Outer-Bank-, deze
Bank