Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN IJARMOUTH'S BANKEN EN HASBOROUGHGAT; ^5.
gelfche Mijlen; tusfchen dit eind van de Ridge en het zuideinde van Himmond's Knowl
is 13 vadejn water, als het oog 12 voeten boven de oppervlakte van da Zee verheven
is bij half Tij- Aan het zuideinde van de Ridge zijnde, tilsdan komt de ICerk van Win-
terton even in het geziut in de ftrekking W. 4 N., 4! Engelfche Zeemijlen afftand •, van
het noordeinde is W. 4 Z. nagenoeg dezelve afftand.
Smith's Knowl. Uit de onderrigtende bekendmakingen van de Trinitij-houfe, is des-
zelfs ontwerp, wegens het gat van Hasborough, in den Jare 1700, p.bliek gemaakt,
fchijnt, dat het lange zand, genaamd Smits ICnowl, is leggende 2 fcngelfche Zeemijlen ten
Oosten van de Ridge, en dat van de diepte van 4 vadem de wijzingen cn afftanden zijn,
als: de Kerk van IJarmouth, W. ten Z i Z, 74 Engelfche Zeemijlen-, het Vutirfchip
aan het noordeinde van Newarp , W. ten Z,, 44 Engelfche Zeemijlen, en het groote
Vuur van Winterton, als de naaste wal, 64 Engelfche Zeemijlen-, echter bij een later oe»
kenkmakingen van de Trinitij-houfe 1798, worden wij geinformeerd, dat er een Naalde-
ton ter dier tijd is gelegd op de zuidkant van de Knowl, (of Bol,) op de breedte van
53° 50' op 4 vadem bij laag water, in dc ftreek van de Kerk van IJarmouth, W. è Z.
op 't Kompas , en uit dien gegeven hoek veronderftellen wij, d.it de droogte verder af is
leggende, als wij hier vooren hebben aangetoond, en dat dus die Ton in de volgende rig-
ting en afftanden legt: de Kerk van IJarmouth, W, 4 Z., 264 Engelfche Mijlen; het drij-
vend Ligt in zijn actuëcle legging, W. 4 N., 19 Engelfche Mijlen, en het Vuur van Win-
terton W § N., 25 Engefehe Mijlen.
Het zuide;nde van de Knowl is nagenoeg Oost van IJarmouth : het zand ftrekt zich Noor-
den, een weinig westlijk , 12 Engelfche Mijlen, op het einde van dezelve is 74 vadem,
in de midden 4 en 5 vadem, en op het droogfte 34 vadem, omtrent 7 Engellche Mijlen
van het zuideinde is de breedte 4 Engelfche Mijl; de generaale diepte tusfchen deze en
de Ridge is van 15 tot 20 vadem , uitgezondert een kieme Bol tusfchen beide leggende,
waar op 4 tot 8 vadetn. De Zee hier omtrent is vermaard door de veelheid van platta
Visfchen.
De oostzijde van de Smits Knowl is fteil, dan 4 Engelfche Mijlen er van af, op 4 vaam,
zal men vinden 27 vadem water. Schepen uit Zee komende cn fchielijk van 29 cn 30
vadem op vlak water komende, kunnen dan befluiten om op de Smits Knowl te komen,
alzoo nergens anders zoo diep water gevonden word als nabij dezelve.
Daar moet niet te veel vertrouwen op de Tonnen gefteld worden wegens de legging,
alzoo dezelve dikwijls door het werken van het zand veranderen.
Of» in de Gatwaij in te zeilen. Om de Gatwaij uit Zee in te zeilen, als het Vuur-
fchip van het noordeinde van de Newarp is in de ftrekking beoosten het Noorden , moet
men oostwaards ftuuren, tot dat hij in 't N. of N. N. W. komt, en als hij in hetN.N. W.
is, ftuurt dan veilig op hem aan , als de Stroom dezelve ftreek is houdende; de Vloed
zet Z. Z. O. en de Ebbe N. N. W. ; het Vuurfchip voorbij zijnde, blijft aanhouden met
N. N. W, te ftuLiren , of meer ten Westen, tot dat de Vuuren van Hasborough over een
zijn gebragt in het N. W. 4 W, van u ; en zoo gij de Vuuren van Hasborough niet mogt
zien, moet gij op het lood langs de wal loopen op 12, 10 of 8 vadem, en zoo gij een
Mijl of twee boven het drijvende Vuur ten Oosten mogte langs komen, het Ebbe-Tij zal
u dan in een veilige ftreek door de Gatwaij brengen.
Gaande naar de Rheede van IJarmouth door het Cocklegat, het Vuurfchip voorbij zijnde,
ftuurt dan zulk een koers (als ter fnijding van het Tij nodig is) , houd hem O. ten N.
van u, en gij zult de Ton benoorden voorbij komen van de Zea-heads, waarom gij heen
fteekt, en gaat het Cocklegat in, brengende de Ton van de Zea-heads, en deze van
de Tonge en van Serobij aan Bakboord , en de Tonnen van de Fairwaij en die van de
Cockle en de Barber aan Siuurbootds zijde. Het is onnodig te zeggen , dat deze pasfage
niet