Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN IJARMOUTH'S BANKEN EN HASBOROUGHGAT; ^5.
De Ton van Newarp, Z. ten W., U Engelfche Mijl.
De Tooren van Gotelston in 't Z. W. i W.
Do Tooren van Ijarmouth, Z. W. ten W.
De Kerk van Wuiterton, W. ten N.
De Kerk van Maribam in 't midden , tusfchen het hooge Vuur van Winterton en de
Kerk, daar het nodig geoordeeld is, voor de veiligheid van het Vuurfchip, om hetzelve
verder van de Bank te vertuijen , als het gelegen heeft, cn thans is leggende op die plaats
en in die peilingen, als hier voren befchreven is, waar door het Vuur in de bests
richtingen word gezien, ter leiding en leidsman voor de Zeevaard, in dit gedee'te van
de Kust , zoowel als voor het behoud en de ve iige ligging van dit Vuurfchip; i^aardien haar
plaatfing m-jde van groot gewigt voor de Zeevaard is; waarom alle Schippers verpligt
zijn, om zorg te dragen, in 'c voorbijgaan, om met hunne Schepen op een afftand oost-
waards hngs te komen , ren einde alle gevaar te vermijden, om dezelve aan boord te ko-
men en fchade toe te brengen ; alzoo dc Vergadering befloien heeft, die genen ten fcherp-
ften te vervolgen, die eenige fchade aan hetzelve mogte toegebragt hebben, dat door ver-
zuim of aan oi achtzaaniheid zoude kunnen toegekend worden.
Hatborough-find. Va'i de Ton af aan het zuideinde ftrekt dezelve N. N. W. en N. ten W.,
lii Engejfche Mijlen, en is overdwars van 4 vadem aan de eene zijde tot 4 vadem aan
de andere zijde , een Mijl op zijn breedfte deej, en op zommige plaatzen droog met laagr
water en Springtij; aan het noordeinde is hij op i Mijl aan de buiten en binnenhoeken
vandeBank vin 18 tot :o vadem, aan dc oostzijde van het zuideinde van de Bank is vlak-
ker water; evenwel zijn de dieptens regelmatig, li Engelfche Mijl, N. O. i N. van de
Ton aan het zuideinde van dc Bank is een kleine Bol, waar op 3 vadem bij lang water,
en tusfchen deze Bol cn de Bank is 12 vadem water.
Deze Bank op een afftand van 2§ Engelfche Zeemijlen van de wal, nabij het noor-
cier deei aan de westzijde is 17 vadem, en vlakker water bij de wal na Mundesleij: houd
dus na de wal toe op 12 of 13 vadem. Bij Wa.xham, of (*) Mock-Beggar, is 23 of 24 va-
dem , nagenoeg twee derde van de wal, tuifchen die en de Bank; de Springtijen rijzen
over dit zand wel 10 voet.
Van de Ton van het zuideinde van Hasborough-fand, zijnde een zwarte, en legt op
7 vadem met Jaag water, en op dp volgende wijzingen en afftanden, namentlijk: het
Vuurfchip aan het nooidcinde van Newarp, Z. ten W. è W., 64 Engelfche Mijlen; de
Ton van de Vaarweg, Z. W- i Z.; pi Engelfche Mijlen; het Vuur van Winterton,
Z. W. ten W., 9è Engelfche Mijlen: het groot Vuur van Hasborough, W. ten N. i N.,
ici Engelfche Mijlen; het Vuur van Cromer, N. W- i W., 194 Engelfche Mijlen. Van
het noordereinde van het Zand: h-t Vuur van Cromer, W. i N., ui Engelfche Mijlen;
het groote Vuur van Hasborough, Z. W. ten Z., zuidelijk, loè Engelfchen Mijlen en hec
groote Vuur van Winterton, Z. ten W. è W., \6k Engelfche iMijlen.
Het zuideinde van de Bol , genaamd Hammond's Knowl , legt 3I Engelfche Mijlen
Z. O. ten O. i O. van de Ton van Hasborough-fand, en hij heeft de ftrekking N. N. VV.,
a{ Engelfche Mijlen, en heeft op zijn droogfte deel 3 vadem met Jaag water. Tusfchen
het noordeinde van deze Bol is nog een kleine Bol van 3 vadem, leggende in het N. O.
van de Ton van Hasborough-fand, en heeft 17 vadem water.
De zuideinde van de Ridge, een gevaarlijke Bank, leggende Z. O. ten O. i O. van de
Ton, aan het zuideinde van Hasborough-fand, en O. ten N., 7è Engelfche Mijlen van het
drijvend Vuur, en ftrekt zich uit N. Westelijk, 24 Engelfche MijJcn , heeft niet meer als
een kwart van een Engelfche Mijl in breedte, en heeft maar op de droogfte plekken
7 voet bij laag water in Springtij; de oostzijde van deze Bank is zeer fteil; van het
noordeinde op 4 vadem legt het diyvetd Vuur Z. W. ten W., op een afftand van Si En-
F 3 gel-
O Valfehc Bedelaar,