Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN IJARMOUTH'S BANKEN EN HASBOROUGHGAT; ^5.
De dieptens in het zeilen van Winterton tot Foulness is regelmatig de geheele weg; de
koers is N. N. W., 19 Engelfche Mijlen; tusfchen deze plaatzen, in het vaarwater, is
10, ii a 12 vadem, en kunt regen de wal loopen met door de wind te draaijen, tot zo-
danige diepte als gij moogt verkiezen, en er van af toi op 14, 15 of 16 vadem; maar
gaat riet verder af dan op j3 vadem, of dat gij-digt bij tlasborough-fand wilde zijn ; het
Kanaal tusfchen dit en de wal is 73 Engelfche Mijl wijdt. Foulness is klippig, 4 Engel-
fche Mijl van de wal: komt niet nader dan op 9 vadem.
Nabij in 't vaarwater van Hasborough is een Bank , genaamd de Ridge, leggende nage-
noeg N. N. W. en Z. Z. O., i Engelfche Mijl, is een kwart Mijl breed en heeft 3 va-
dem met laag water , het merk voor de midden van dezelve is: het groot Vuur van Has.
borough Z. VV. ten W. westlijker, afftand 3$ Engelfche Mijl van de wal, en de buiten-
zijde omtrent 4 Engelfche Mijlen van Hasborough-fand, digt bij dezelve binnen is 12 va-
dem en buiten 15 vadem bij laag v/ater.
W. Z. VV. i W , 2ï Engelfche Mijlen van de zuideinde van de Ridge en N, O. ten O.
een half Mijl van het groote Vuur van Hasborough, is een kleine Bol, waar op 3 vadem
bij laag water, leggende omtrent een half Mijl van de wal; tusfchen deze Bol en de Ridge
is 4, 5, 6 , 8, 10 en 12 vadem bij laag water. In 't pasfeeren van deze Bol moeten de
Schepen de wal niet nader komen als 7 vadem, zoo de zee niet te hol ftaat, en dit niet
te verwagten zijnde , maken de zeelieden geen groote zwarigheid voor de i^idge; ook niet
in het vaarwater, zoo al onverw agt het lood aanduid van la a 15 vadem fchielijk op 6
en 5 vadem water, moet geen ontfteltenis te weeg brengen.
St. Nichola's Gat. Deze doortogt is de voornaamfte weg in 't Kanaal na de Rheede
van IJarmouth , en dus van gewigt voor het menigvuldig gebruik dat de Oorlog-Schepen
daar van n;aken, die doorgaans leggen tusfchen Corion-fand en St. Nichola's Bank; doch
het is kortelijk fterk opgedroogd en verandert , en de Tonnen zijn evenredig verlegd ge-
worden. Bij bekendmaking van het Trinitij-huis, in September 1813, zien wij dat er vier
zwarte Tonnen aan de Holm en Corton fand, en drie Tonnen aan de oostzijde van de
Gatweg zijn: — hier na verder te befchrijven.
De beste leiding-merken, in en uit de Newgate-waij, zijn: de nieuwe Moolen, ftaande
een weinig bewesten van IJarmouth, over het midden van het Scheeps-Hospitaal, in het
N. N. VV. , of de Kerk van Gorleston , N. W. ten N., de draaimerken zijn: de nieuwe
Moolen over het Z, W. einde van het Hospitaal, nabij of tegen het Corton-fand aanlo-
pende , en verder van af alsdan de gezegde Moolen, vrij ten Oosten vaa het Gouverne-
ment-huis, en dan weder vrij komt ten Oosten van het Hospitaal.
Het Kanaal tusfchen de Noorderton van Corton-fand en de witte en roode Tonnen aan
de N. O. zijde van de Gatwaij, is nagenoeg een Engelfche Mijl wijdt en heeft de diepte
van 24 voet met laag water, en de dieptens zijn regelmatig, met fchielijke dieptens aan
de binnenzijde van de Ridge, die agter de binnenfte deel van de Gatwaij doorfnijt.
De Vloedftroom zet fterk , tot op de Z. Westerdecl, of wal, aan, Z. W. ten Z. over
de Corton, en de I-bbe het tegendeel.
De eerfte Ton aan de westzijde legt op 7 vadem water aan het N. O. eind van Holm-
fand, de merken zijn: de ICerk van Lowestoff, in 't midden van het hooge Vuur en Moo-
len, in 't W N. VV. noordlijker, de Kerk van Kesfingland, W. Z. W. en de Kerk van
Corton, N. W. ten N.; da volgende Ton, aan de Z. O zijde van Cortons fand , liggende
op 5 vadem bij laag water, op deze merken : Kirtleij-Moolen bezuiden de Stad Lo-
westcff, en de Kerk van Lowestoff in een met de Zeinpost, in 't VV. è Z., het nieuwe
Hospitaal in IJarmouth N. i W. en de N. Oost-Ton van de Holm Z- ten W, i VV.; de
daar aan volgende Ton, aan dezelve zijde, is de N. O. Ton aan de Corton, en legt op
S vadem met laag water; de merken voor dien zijn: de Kerk vau KirtleiJ, over het laage
F a Vuur