Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN LOWESTOFF NAAR DE RHEEDE VAN IJARMOUFH. 41
ttierken dcr Doorvaard, tot op een half Mijl voorbij dc Ton van Stanford is, de Vuuren
in een in het N. i O.
Tonnen, &c. De Ton van Stanford, wclke zwart is, legt: het hooge Vuur een zeils-
breedte ten Oosten van het laage Vuur, op de afftand van de laatste van 1} Engelfche
Mijlen; de Ton aan de N. O. einde van de Newcome is wit en zwart gefchildert in vie-
lendeelen , eu legt op 13 voet bij laag water, het laage Vuur in het N. ten VV. i VV. ;
de Ton van Stanford Zuiden en de Ton van de Holm O. ten N.; de Ton aan bet zuid-
einde van deze droogte is rood, en legt op 15 voet bij laag water in de rigting; het hoog
Vuur effen vrij van het noordeinde van de ftad Lowestoff, en de Ton van Stanford
Z. 4 O., de witte Ton van de Holms legt in 3» vadem, M Engelfche Mijl N. O. ten N.
van de Ton van Stanford, en Loweftoff" hooge Vuur N. W, 4 W.
Het drijvende Scheepsvuur legt in Stanford Kanaal, of Lowestoft", en heeft twee Vuuren
in een horifontale rigting, die gefteld en eerst bepaald zijn den aiften van Augustus 1815,
en legt op vadem met laag water, op dc volgende merken en ftreek wijzing: de Kerk
van Pakefield over de ftad, VV. Z. W. i W. Lowestoff, hooge Vuur, N. VV. i N., Stan-
ford's Ton Z. Z. W. i W. dc Hoekton van de Holm O. Z. O. dc Zuider-ton van de bin-
nen droogte van Newcome Z. W. i W. de Noorder-ion aan de binnen droogte W. ten Z.
en dan de Z. West-ton aan Corton-Bank N. O. ten N.
Komende uit het Zuiden om door Stanford's Kanaal te zeilen , is het nodig om op te
merken, dat het hooge Vuur vau Lowestoff een weinig vrij gehouden worde ten westen
van het laage Vuur, tot dat het drijvende Vuur in bet N. O. i N. is, alsdan ftuurt
N. O. ten N. tusfchen de Holm-fand en de binnen droogte, (onlangs zoo opgedroogd, dat
hij gemeenlijk genaamd word de Newcome), tot dat het hooge Vuur van Lowestoff" in
het N. ten W. i W. is, alsdan zijt gij beneden deze droogte, en met oplettendheid het
Tij waarnemei de, mag met een koers van N. ten O. en N. N Ot langs de zijde van het
Vuurfchip na beneden in de Corton en Ijarmouth Reede zeilen.
Door de Stanford komende, wel op te letten dat de Vloed zeer fierk zuidwestwaards op
de Newcome aanzet, en de Ebbe het tegendeel op de Holm-head aan.
Van de Holm.fand , de westzijde van de Corton, ftrekt 3 Engelfche Mijlen N.tenO.^0.,
de zwarte Ton aan de noordzijde van deze Bank legt 34 Engelfche Mijlen N. ten O. i O.
en die van de Holm op 4^ vadem water, op de volgende merken: de Kerk van Corton in
bet VV. Z. VV. en de Keik van Gorleston N. N. W. i W., de nieuwe Moolen in Ijar-
mouth N. ten W. i W. en de Tooren van ijarmouth N. 4 W., de dieptens tusfchen beide
zijn si e" ö vadem ; tusfchen de Noorder-ton en de Ton van de Holm is het goed leggen
bij oostlijke winden op 7 en 8 vadem.
Van Lowestoff tot Ijarmouth. ^ In de Stanford ingelopen zijnde, ingevolge voorgaande
aanwijzing, en het Vuurfchip voorbij zijnde, dan in het vaarwater langs de wal tot op zij
van de hoofden van Ijarmouth , is de koers N. ten O., de Verheid 6 Engelfche Mijlen ,
in het varen mag men de Kust naderen tot op 5 en tot 4 vadem, en de Corton op 7 a 8
vadem; in alle de ruimte binnen de Corton is goede ankerplaats, doch de beste is, als de
Kerk vi;n Corton N. ten W. i W. en het hooge Vuur van Lowestoff Z. W. ten \V. van
u is op 7 en 8 vadem, en de zuidkant van de Corton-Rheede is wel een goede legplaats
bij zuidelijke winden op 6 vadem; met oostlijke winden kunt gij ook goed leggen digt
aan het zand , op 8 vadem; doch met een noordelijke dan legt men best benoorden de
hoofden van IJarnfouth.
St. Nicholas Bank legt benoorden de Corton-fand, en maakt de noordzijde van het nieu-
we St. Nichola^-gat, en heeft aan zijn westzijde een witte Ton , het geen in 't vervolg
Bader zal befch.even worden.
De biuucnliant vaa deze Bank is verbonden aan een auder, genaamd de Schrobij, van
F wel-