Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAW OEFaR-Dl^ËS-S' FOÜLNE'VS^.
aan het dagligt,is wer bet verkiéstijkflê;nö'gtans is dé vèiliprté'weg bij naat, om (3e Gull-
ftream uit te loopen, met n •'Ziiid • VóörfandS hoogfte'-vu'uf te bVetigeii Z. W, i VV. op
't Kompas, tot dat gij nevetis Gull ftream's vuur komt, en hetzelve aan Stuürboordszijdè
houdende, en dan N. O. i N. ftuurénde j die u alsdan bij 't Drijvend Vuur van Good-
win brengt, en alsdan Z. O. aan op 7 of 8 vadem water, en ajdaur ten anker komen eii
de nagt doorbrengen."
feiioé/iing mn Rdmsgate,
A. Vuurtooren. — B. Gemeentehuis en Koepel. — C. C. De hoofden ran de Haven.
TWËEDË AFDÉELING.
"■Onderrigting om van Orfordness te ieikn naar Foulness, ingesloten de ÏÜieede
mn IJarmowth en Hasbonugh-Gat.
O m van Orfordnéis na 't Noorden te zeilen, ftuurt dan N. O. ten O., zorgvuldig om te
vermijden de Ohion , de Nathaniel Knvwl en de Rldgg. Otii de'zè dróogtens mis té loo-
pen houd Baudfeij KJiff" wel-vrij van Offord-Btach, (of Oevér), toï dat Dunwich--klifr wel
vrij kortt van, Thorpness, Of Alboro'ugh-Kerk, in 't N.' § Ö. eii vermoogt , na Stanford
gaande, dan ftuurea N. O. 19 Mijlen, tot dat de Vuuren van Lowésrdf in een konien.
Om in de wind van Orfordness noordwaards op te gaan, houd het op 12 of 14 vadem
en in 9 én 8 vadem, alzoo de dieptens regelmatig alhier zijn; doch voorzigtig in ,het
overloopen, van, het laage Vuur vafï Orfordness niet westelijker te brengen.als W. Z. W,,
om liiet op Alborough Knapes te komen , als ook-overleggende ha het tiadd, het Vuur
niet zuiderlijker te brengen alsZ. W. om niet te na aan-de-Sizewel-Bank te kömen , Orfordness
Vuuren in een gebragt, (zoo als hier boven reeds- is- gezejjd), iireek hbudende Z. W.
ten W. i W. is het merk in 't midden tu«fchen de- droogtens door te varen.
Alborough Knapes is een droogte, waar op maar J2 voet water, volgens de merken
zoo als reeds in de voorgaande onderrigting, -om- van Orfordncsj na Hosleij-baai te zeilen ,
heb opgegeven, legt in de ftrekking N^ O. i N. en Z. VV. j Z. , omtrent 2i Engelfche
Mijl, en is een derde Mijl bceed; het N. O.'einde Jegt O. N. O. i O. , 6 Engelfche Mij-
len van het laage vuur van Orfordness,. en het Z. VV, einde O. f N , nagenoeg 5 Engel-
fche Mijlen van het hooge vuur van Orfordness, de binnenlandfche Kerk van Iken in een
gebragt met het huis van Slawden, in het N. VV. van u, zullende alsdan, van alles vrij,
zuidwaards uitlopen.
Het zuideinde van de Sizewell-bank , waar op 8 voet bij laa.? water, is omtrent 4 En-
gelfche Mijl Oost van Thorpuess; uitftrekkende 2 Engelfche Mijlen ten N. O. ten O. en
een half Mijl breed. De wal bij Thorpness is fteenig; tusfchen deze en het zuideinde van
<ie Sizewell-Banls is 10 voet, en vervolgens naar het noordeinde 407 vadem met laag
wa-