Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 HAVEN VAN RAMSGATÈ,'!
gedurende 5 uren 35 minuten , en kwartier Maan is het hoog water, omtrent 20 minuten
over vier uren. Een uur na dat het zein van 10 voet water is gegeven, alsdan zal er
16 voeten water zijn bij Springtij, twee uren later 20 voeten, of hoog water; bij doode
Tijen zal een uur na de 10 voet zein, 12 voet wezen, en twee uren later 15 voet, of
hoog water."
„ Om in te zeilen. Van Sandows - Kasteel, ftuurt omtrent halfweg tusfchen de wal cn
de Brake, houdende St. Laurens Kerk omtrent een fcheepslengte vrij ten Oosten van Mr.
Warre's wit huis, die in het Kliff" ftaat tusfchen Pegwell with Kliff en Ramsgate, in het
N. 4 O., omtrent 4 Engelfche Mijlen, alsdan brengt Woodnesboro , of VVindsburij Kerk,
(op 't Land), in de St. Clements ICerk van Sandwich; zullende alsdan op de hoogte zijn
van de StatiJer Droogte, of digt bij het tecken, gemerkt C., waar naast een witte Ton
is gelegd, hebbende de Vuurtooren in een , met het hoogfte huis, aan de Oost-kliff van
Ean'sgate, in het algemeen genaamd: het Harioginne-hnis; deze in een houdende zal u
brengen bij de roode Ton, die W. Z. W. van de Vuurtooren is, leggende 4 Engelfche
Mijl, op 6i voet met l;iag water; loopt dipt aan de buitenzijde van deze Ton langs, en
ftuurt dan direkt op het wcsthoofd van de Haven aan : in acht nemende om binnen de
zwarte Uithaal-ton te komen, gelegd even buiten het inkomen van de llaven.
„ In het naderen van de .Haven , cn het Tij oostwaards lopende, liiaakt dan ftcrk zeil
cp uw Schip,,en ftuurt digt tegen het westhoofd a£n, (gij kunt niet te na;: en zoo gij
niet na behooren.aan de Jloeiien, binnen in de Haven ki'iiu vast malen, höald dan al uw
zeilen tegen, cn laat dan uw anker vallen; en geen Anisers fcheèp hebbende, laat het dan
op de Oosibank loopen, op het Haven-huis aan, en komt dan onder de belliering van da
Havenmeester, d,ie u in een goede orde .zal plaatzen.
„ NB. De beste tijd om in Ramsgate's Haven te komen, (in geval een Schip niet te
diep fteekt)., is tviee uien vcor hoog water, aUdan zet het Tij naar het N. O. na buiten
van de Haventljoofdej). ;
\OHderrlgt/iig. vo.or Jiflmsgate. Om bij nagl hi de Haven te zeilen-, het geen alkeii^
maar óixdcrnomen moet woixien door Schepen cn Vaartuj^en , bij uiterste nood^-
zakelijkheid.
Alle Kapiteins van de Schepen in de Duins moeten, bij onftuimig weer, haar exac!^
legplaats opnemen voor dat het duister «ordt, door onderfcheidéne ,pijlingen, van Sand^« s.
Kasteel en'half weegs huizen, cti wel voornamemlijk 'de pijling viih hét tccken C. en de
afftand , en dus een goede uitkijk houden, en de tijd notceren ;.I.s het Signal voor dé
jo-voet uater is gedaan.
,, Als Schepen driliig en van de ankers geflagen worden, of genoodzaakt dezelven Ie
kappen, dan moeten zij ftuuren volgens dc pijlingen, (voor dat de ncgt viel waargeno-
nien), cn zoodanig een koers fiuuren om bij het merk C. te komen, tot dat het westlijk
Licht of rev«rbeer, op het vcftlijke Havenhoofd , komt in het N. O. ten N. op 't Kompas,
(de eenige leidsman in de nagt), tn houdende dat ligt in die ftreek, zal u op het wcs-
t«rhoofd brengen, cn al.'-dan te ageeren als hier te vooren is opgegeven,
,, NB. Als de Tijen Oostwaard loopen, alsdan moet met bijzondere oplettendheid toe-
gezien worden, dat het vuur niet noordelijk komt als N. O. ten N., om het Havenhoofd
aan te loopen zonder te misfen, alzoo de Stroom aan de mond van de Haven u om de
Oost zal zetten. Het is te hopen dat geen Schip zal kappen, of naar de haven van Rams-
gate aal loopen bij nagt , als in vt'lkomen ongelegenheid zijnde, cn alsdan dit moetende
doen, zich rog aan geen minder gevaar zal blootftellen, indien het maar een koriftondige
iloriji mogt zijn,. van goed rijtuig ■ voorzien zijnde, om het te kunnen uithouden, tot
aaa