Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN NOORD-VOORLAND TOT DUINS. ' 48
Bijzondere oplettendhieid word vereisclit in liet nemen van de bovenftasnde pijiingen,
als ook, in het ftuuren der Scheepen, om dat de hoeken, en draijingen, kort en het Kanaal
i'mal is, cok in het zeilen naar de Duins bij i^agt , en vau niet le verleijeu of om niet
te noordlijk in de Gull-ftream te komen.
De Vuuren moeten altoos ten Westen worden gehouden ; het zijn twee Lantaarr.s met
Lampen en Reverbers en hangen zeer Jaag , zelden hooger dan 12 voet boven de opper-
vlakte van het water.
Het Hooge Vuur aan Zuid Voorland, gebragt van het Noord tot het Zuid kliff van
01d-Stair£-baai, is het draainierk door de Gull-ftream. Als deze merken u te na aan de
Bund head mogten brengen, houd dan ra de Brake tot op 6 a 7 vadem water, en naar de
Goodwin tot op 10 vadem; tegen de Bund-head is het Kanaal 1 a J Engelfche Mijl wijdt.
De Middelgrond , lepende in de Gull-ftream, regtftreeks na de Brake toe wtar op is
4 a 41 vadem, en is dikwijls bij misfiag voor de Brake genomen, en aan de wind gefm.e«
ten, zjnde ^ Engelfche Mijl van de eerste verwijdert; tusfchen beide is 5, 6 a 7 va-
dem water.
Om in Duins ten anker te komen met een groot Schip, zijn de merken aJs volgt: de
Vuurtooren van Zuid Voorland Z. W. é Z in een, met het binnenfte Kiiff, en de bovenfte
Mouleu van Deal in een, met het Kasteel van Deal, in 7 , 8 of 9 vadem, als de grond
daar goed zijnde, en alzoo te vertuijen dat met een zuidlijke wind het daags anker voor-
flaat net klaare kluifen. Bij nagt, en de wind opfleekende uit den Z. Z. O of Zuiden,
zoo dat de ankers zich bewegen, brengt dan, zoo 't . mogelijk is, Zuid Voorland in
het Z. W. d W. cn fiuurt N. O. è O., loopende alzoo door de Gull-ftream tot tusfchen
de Goodwin, en de Brake, in het doorlopen gcftadig loodende, en de Goodwin niet nader
iiem-eiide dan jo a 11 vadem, en de Brake niet meer als 7 vadem water. aIs het Vuur
van Noord Voorland is N- VV. ten N. van u, en ftuurende O. Z. O. of Oost , dan loopt
gij vrij van de Noord-Sand-head, en de vlakte van het Voorland, waar 6 a 7 vadem is;
maar zoo dra gij de diepte bekomt van 18 a 20 vadem dan is men vrij van alle Zanden.
Zoo het Drijvend Vuur weg mogte zijn, en ra de Duins willende komen van Noord-
Voorland, in de nagt, de wind zijnde Z. of Z. Z. W. en de Tijen uitvallen tot laat in
den avond, of anders tot in den ogiend, en in de verwagting om bij het Noord Sand head
le zijn tegen dien tijd als de Stroom na het Zuiden ftaat te kenteren , als dan moogt gij
O. Z. O of Z, O. ten O. aanftuuren, en brengende Noord-Voorlands vuur N. W. ten N.,
loopende als dan vrij van de Noord-Sand-head , maar laat uw lood gedurig gaan en het
«iet nader, aan dat zand als 7 vadem , en zoo dra men de diepte van 18 tot 20 vadem
bekomen heeft, en buiten de Noord-Sand-head zijnde, alsdan moogt gij zuidwaards
opfteeken agter de Goodwin, aan de oostzijde van dien. Van de Noord-Sand-h.ead tot
de Swash, legt nagenoeg Z. Z. VV. i W. en ten Zuiden van de Swash, omtrent Z. VV. § VV.
en gaande langs de oostzijde van dien , dan r.iet nader als op 14 vadem water; de mer-
ken om langs dezelve te looden aan de oostzijde van de Goodwin is: het Hoogland van
Folkftone, vrij van Doeve en , of Zuid Voorland ; het voorfz. Land, hoe ook, kan niet
verder gezien worden ten Noorden als de SM'ashwaij.
De boveafte Moolen van Deal , een fcheepslengte vrij ten Zuiden van Walmer-Kasteel,
is het algemeene merk om dc Zuid-Sand-head mis te loopen ; nogthans het beste merk is
boven Deals Kerk, in een met VValmer-Kasteel, brengt uw bezuiden het Sand, op 6 en
7 vadem , houd in de nagt de Zuid Voorlandsvuuren in een , W. 4 N. van u. Tusfchen
de Zuid-Sand-head en Zuid Voorland is jo tot 15 vadem; aan de kant van Voorland is
het. diepüe water.
Bij de ftad Deal, legt DeaJ-fand, die door de Scheepen 7orgvuldig moet gemeid wor-
den , cn legt bijkans een haive Engelfche Mijl van de wal, en heeft bij Springtij met
laag