Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN NOORD-VOORLAND TOT DUINS. ' 35
Vuurtooren van Zuid Voorland overeenkomt in de midden van Old-Stairs-baai. Met een
groot Schip moet vermijd worden een Bol of droogte, waar op maar 17 a 18 voeten water
is, in de wijzing van die Ton van Noord-Brake, O. ten N. 4 van een Engelfche Mijl daar
af de merken van hem zijn: de Zuidmoolen van Ramsgate in de Jacobs Ladder en de Vuur-
tooren van Zuid-Voorland in een, met het eerste Kliff ten Noorden van Old-Stairs baai.
Van Noord-Voorland tot aan de Gull stream heeft men ongelijke dieptens, en daar de voo-
rengenoemde Bol regt in het vaarwater is leggende van Noord-Voorland na de Gull-ftream ,
d,us omzigtig om dezelve vrij te loopen, houd de nieuwe witte Ton op het Gull-fand aan
ft^urboord, en hqt Drijvend Vuur aan bakboordszijde, zal u de weg aanwijzen om de
i" loopen; weest omzigtig om de Goodwin niet te na te komen.
iSij duister wedor houd uw Dieplood altoos aan de gang in het zeilen in de Gu!l-(lream,
en nadert de Brake niet meer als op 5 a 6, en de Noord-head-fand als op 6 a 7 vadem,
eu op de Bund-head aanlopende, die ileil is, zoo neemt alsdan de Goodwin niet nader as
10 of II vadem, na de Brake toe zijnde de dieptens regelmatig.
Daar is een Ton aan ieder zijde van de Brake; die aan het noordeinde is een roode, en
san het zuideinde een zwarte; de noorder Ton legt op de volgende merken.- St. Laurens
Kerk , in een, met het noorder Kliff van Ramsgate, of een weinig ten noorden van Rams-
gate, yavci^hoofd; de Vuurtooren van Noord-Voorland vrij ten noorden van de Stone-
ftairs, en de heuvel van het gezegde Voorland N. ten O. i O. Echter is dezelve zedert
verlegd een kabgllenpte verder uit, op dezelve d«arsmerk als te vooren (ziet St. Lau-
rens Kerk in de Nqord-kliff van. Ramsgate); de merken voor de zuider Ton zijn: het Vuur
van JNüord Voorland in het Noorder-kliff van Broad-ftair, cn de uiterfte noorder Moolen in
een , met de Noprder Tooren van Sandown Kasteel.
Zoo het Drijvende Vuur weg mogte zijn; zoo zijn de merken voor de Noord - fand . head:
Sr. Laui'Piis Kerk in cén met de holte van het Kliff beoosten Ramsgate, de Vuurtooren
van Noord - Voorland, N. N. VV. 4 W. en St. Pieters Kerk in een met de Moolen, en
St. Laittens Moolen in een met Noorder-kliff van Ramsgate, zijn de merken voor de
Buiid - head.
De .hopge Vuurtooren op Zuid-Voorland van het Noord- tot het Zuid kliff van Old-
Stairs.b^ai , is het merk in de Gull llream om it; wenden, alzoo dit merk u na de Bund-
head brengt, loopt de Brake, in 6 a 7 vadem water en de Goodwin cp 10 vadem,
iegen de.Rund head aan, is het Kanaal i a 4 Engelfche Mijl wijdt.
E«n Drijvend Vuurfchip is ru gelegd cn vertuid in de Guil-ftream, naast aan dat ge-
deelte van Goodwin fand , genaamt Trinitij-Swatch , op 3 vadem water, op de volgende
merken: (ziet) St. liaurens Moolen, aan 't linker deel van Albions gebouw, in Ramsgate»
en ook de nieuwe Magazijnen ten Westen, van het Geheim Gecommitteerde Huis, N. ten
\V. 4 W., het Hooge Vuur van Zuid-Voorland een bootslengte vrij ten Westen van oud
Parker's Cap, in 't Z. W. ten VV. op den afrtand van 9 Engelfche Mijlen, het Vuur van
Noord Voorland N. 4 O., 6h Engelfche Mijl, het Drijvend Vuur van Goodwin O. ten N. è N.
4 Engelfche Mijlen , de Zuider Ton van Brake W. ten Z. i Z., de Ton van de Fork
Z. \V. ten Z., de Gull-Ton N. O ten N. en de Ton van de Noord-Brake N. i O. en
een weinig ter linker zijde van 't Vuur van Noord-Voorland : de afiland van het Vuur-
fchip tot het Zanden op 2 vadem, is van i tot i van een Engelfche Mijl.
Uit Zee komende , enz, de Scheepen moetei'de Noord-Sand-head , of Gond«'in-vuur niet
brengen beoosten het Z. O., ten zij het Gull-ftreams Vuur isjin ZL. W. ^ Z. cn het Vuur
van Noord-Voorland N. N. VV. i VV., alsdan zal de Guü-fiream open zijn, en ftntirende
Z VV. } VV., tot dat het Vuur vau Gull in 't O. N. O. gebragt zijnde, en dan ftuii-
lende W. Z. W. digt na de wa!, vlak in Duius, of Z. VV. 1 VV. zijnde de koer& voor de
Rheede der Oorlog-Scheepeu.
E a ' my