Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 VAN NOORD-voorland TOT DUINS,
wijl hij ten Zuiden daar van is,'en zal alsdan vergenoeg ten Oosten van hemen alle deelen
van de Goodwin langs komen. Vervolgens
?de. Zoo eenig Schip koomt uit de Noordzee na het naauw van Doeveren,, en genood-
zaukt zijnde, zonder wind cf ftroom daar in deel hebbende, om zuidw'aards agter de Good-
win le raken, of ten Oosten daar van, zoo mag hij bij een enkelde pijiing van het Good-
win-vuur, ten'auker komen onder de Noord-Sand-head, op 6 of 7 vadem water, fchoone
proRd , cn aldaar afrijden zoo zeker als het Vuurfchip ; ten einde om dat te doen zoo
houde hij ten Noorden van het Vuur, en als hij het Zuiden van zich heeft gebragt, op
de afftand van een halve Engelfche Mijl, zal hij ten anker komen; maar ten Westen
van Goodwin zijnde, is het verkieslijker, als hebbende Gull ftream open: de Scheepen als-
dan mogen benoorden de Goodwin inloopen met een N. W. koers, ai of 3 Engelfche Mii-
ien naar binnen, of in 't N. W. van 't Vuur, en ten anker komen op 7 a 8 vadem, het
Vuur in het Z. O. van zich hebbende.
Tonnen zijn er neergelegd in de Duins, fn de volgende ftellingen ; ziet i. een witte
Ton in de Elleboog, een kleine droogte in 't Z. O. ren O. 2t Etigeifche Mijl van Noord-
Voorlands Vuurtooren, met de volgende merken: Broadftairs Moolen, in een, met de fchoor-
fteen in het midden van een donker gecouleurd huis, welke ftaat in het midden tusfchen
Crow-hill en het noordeinde van de ftad Bro.idftairs, en de Tooren v},n Harleij's zijn eigen
breedte, vrij ten westen van het eind van Moro-Kasteel; en deze Ton diende twee of drie
kabelslengte aan ftuurboords zijde gehouden te worden.
2. Een witte Ton aan de oostzijde van het Gull-fand,bij het noordlijke inkomen van de
Gull-ftream, in de ftreek van Z. Z. O. omtrent 3 Engelfche Mijlen van Broadftairs, met
de volgende merken: Southwold-houfe aan het oosteinde van Aibion plaats, en de Vlagge-
ftok van Doeveren Kasteel, en de Vlaggeftok van het Kasteel van Deal, allen in eens.
Deze Ton aan ftuurboordszijde op de afftand van twee kabels lengte.
Scheepen die minder dan 16 voeten diep gaan kunnen tusfchen dc twee Isatstgemelde
Tonnen en de Ton van de Nooid-brake ; maar voor Linie-Scheepen is het niet veilig bij
laag water.
3. Een zwart en witgefireepte Ton legt pp 4 vadem raast het einde, van de Fork een
rib of droogte uitfteekende van de westzijde van Goodwin. Deze Tön legt met Walders-
hare-Monument tn met de Vlaggeftok van 't Kasteel van Deal in een, en St. Laurens
Moolen, juist aan de regter zijde, vrij van Ramsgate, Vuurtooren op het hoofd ftaande;
deze Ton moet aan bakboordszijde gebonden worden het Z. VV ester inkomen van de
Gull-ftream, is tusfchen deze Ton en die van de Z. W. Ton van de Brake.
In het omzeilen van Noord Foreland rot de Duins, moet men z irg dragen om een droog-
te te vermijden van een Bol, waar op 2§ vaden , en i Engelfche Mijl lang, genaamd de
Broadftairs Knowl , leggende tusfchen iNoordVoorland en Noord-Brakefai:d , van Noord-
Voorland N. N. W. 4 VV , ji Engelfche Mijl; de merken daar van zijn: Broadftairs Moo-
lcn N. W. ten VV. | W. in een met de Schoorfteen van het miJdelfte huis in Crow-hill;
een kleine hut in het N. ten VV. bij Kiiigsgate Gemeentehuis, even vrij van de boek van
Icehoufe , ea de westhoek van een zigtbaar vierkant veld, rakende ten Noorden van
Stonehouie , een weinig ten Westen van St. Peters Kerk, zeilende ten Oosten langs deze
droogte, houd dan Forenesspunt een zeilsbreedte vrij van de hoek aan de noordzijde van
Kinsgate-baai, tot dat de Redding-molen komt in VV. N. W. $ N. en in een komt met de
twee huizen op 't Kliff; kunnende alsdan fiuuren Z. ten W. -na de Ton op de Noord-
Brake, die rood is, No. 14. Aan de noordzijde van Kingsgate-baai fiaat een aanzien»
lijk Gebouw.
Om door de Gull-ftream te loopen, van op zij van de Broadstair-Knowl ftuurt Z. ten O.
of Z. Z. O. na maate de windftreek en Tij, loopende op 6, 7 eu 8 vadem, tot dat de
Vuur-